Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 10.600 resultados de búsqueda
 1. Anuncios
  relacionados con: Ulrik Christian Gyldenløve
 1. Ulrik Christian Gyldenløve (Castillo de Jægersborg, 7 de abril de 1630-Copenhague, 11 de diciembre de 1658) fue el hijo ilegítimo de Cristián IV y Vibeke Kruse, la camarera de su segunda esposa Kirsten Munk.

 2. Christian Ulrik Gyldenløve (3 February 1611 – 6 October 1640) was a Danish diplomat and military officer. He was one of three acknowledged illegitimate sons of Christian IV of Denmark — the only one by Kirsten Madsdatter. He died in a fight with troops from the Netherlands at the churchyard of Meinerzhagen and was buried in Wesel .

 3. Ulrik Christian Gyldenløve (1678 – December 1719) was a Dano-Norwegian Admiral in the Royal Danish-Norwegian Navy and Governor of Iceland.He was an acknowledged illegitimate son of King Christian V of Denmark and his officially acknowledged royal mistress Sophie Amalie Moth

 4. Ulrik Christian Gyldenløve (7 April 1630 – 11 December 1658) was an illegitimate child of Christian IV of Denmark and his chambermaid and mistress Vibeke Kruse . In February 1645, Gyldenløve was given the estate Skinnerup gård by his father. He was not impressed with its name nor its derelict condition.

 5. 24/11/2019 · Christian Ulrik Gyldenløve (3. februar 1611 – 6. oktober 1640) var en dansk officer og diplomat. Han var søn af Christian 4. og Kirsten Madsdatter og farbror til Ulrik Frederik Gyldenløve. Hans far tog sig godt af Christian og gav ham en god uddannelse i blandt andet Sorø og Leiden. I 1634 blev han hofjunker og to år senere hofmarskal.

  • Christian IV of Denmark
  • Private User
  • February 03, 1611
  • Tyskland
 6. 05/09/2020 · Ulrik Christian Gyldenløve (1630-1658) Konge Christian IV’s Søn med Vibeke Kruse, er født paa Ibstrup (nuværende Jægersborg) 7. April 1630. Fra ganske lille var U. C. Gjenstand for sin Faders Yndest og særlige Omhu.

  • December 11, 1658 (28)Copenhagen, Denmark
  • April 7, 1630
  • Private User
  • December 11, 1658
  • Som Sjøoffiser
  • Under Krig
  • Ettermælet

  Som sin berømte onkel Ulrik Fredrik Gyldenløve, søkte han militær karriere i tillegg til sine adelige oppgaver. I ung alder reiste han i utenlandstjeneste og tjenestegjorde som underoffiser på et krigsskip, da han i årene 1693 til 1696 var han i først nederlandsk, deretter i fransk tjeneste hvor han særlig fikk utdannelse innen navigasjon og militær taktikk til sjøs, samt fikk også krigserfaring mot blant annet England. Bare 18 år gammel ble han deretter admiral i den danske orlogsflåten, etter at han året før også hadde blitt tildelt Elefantordenen. Hans første tokt tilbake i dansk tjeneste var ombord på fregatten Svenske Falk der skipsjefen var Christen Thomesen Sehested, som også hadde blitt beordret tii å videreføre Gyldenløves sjømilitære utdannelse. I 1698 viste han dyktighet som sjøoffiser under en øvelse i Øresund, der en eskadre under hans ledelse utførte en rekke kompliserte manøvrer for å trene mennene på kongens skip til større flåteoperasjoner under fremtidige kriger. O...

  Da krigen i 1700 brøt ut i mars 1700 ble orlogsflåten utrustet for krig og i mai var den klar under Gyldenløves ledelse. Denne ble kjennetegnet av forsiktighet, dugelige ledelse og rask reaksjon. Slik klarte de å unngå en militær katastrofe da den engelsk-nederlandske flåten kom til Øresund. Da Danmark under den store nordiske krig erklærte Sverige krig i 1709, dro den svenske flåten mot København, men den danske flåten lyktes i å stoppe et svensk angrep mot byen fra sjøsiden. Gyldenløves avhengighet av erfaren hjelp viste seg å være en ulempe da han i mangel på annet måtte ta kontakt med sin halvbror for råd. Dette var med på å gjøre hans oppgave nær umulig. På denne tiden hadde Gyldenløve vunnet seg betydelig erfaring og kunne delvis sette seg opp mot sin halvbror om tilstanden til den danske orlogsflåten som var avhengig av Niels Juel og Jens Juel, og hadde blitt svekket gjennom for lite oppfølging og finansielle midler siden han ble flåtesjef. I tillegg måtte Gyldenløve følge op...

  Hans ettermæle er preget av hans forbindelser med sin far og halvbror i en tidsperiode der nepotismenvar på sitt sterkeste. Administrasjonens dårlige resultater og de store problemer som delvis satt orlogsflåten i vanære overskygget hans innsats som var stor, forholdene tatt i betraktning, ikke minst de finansielle vanskelighetene. Rügen-affæren fra et marinehistorisk perspektiv var med på å farget ettertidens syn på Gyldenløve, da en mente at han var for forsiktig og lite villig til å våge en åpen konfrontasjon. Men hans handlinger kan også sees som et uttrykk for hans innsikt og sjømannskap, da han var bevisst sin svakhet som en yngre offiser med for lite erfaring og måtte derfor være forsiktigere enn den eldre og mer erfarne Hans Wachtmeister som var hans motstander.Han ønsket derfor å utmanøvrere sine motstanderne og nå sine mål med minst mulig risiko under sjøfelttoget i 1712. Disse valgene gjorde ham kontroversiell i sin samtid og også i ettertiden. Hans store ulykke var at ha...

 1. Anuncios
  relacionados con: Ulrik Christian Gyldenløve