Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 4 resultados de búsqueda
  1. Gammeltorv er det ældste torv i København midt i Middelalderbyen. Ved siden af Gammeltorv ligger Nytorv, og de udgør et stop i Strøgets forløb. København begyndte som en landsby på en lille bakke mellem det nuværende Gammeltorv og Rådhuspladsen med Vestergade som den vigtigste færdselsåre.

  2. Historie. I midten af det 19. århundrede var der mangel på kirker i København, og befolkningen på Nørrebro måtte vandre inden for voldene og søge kirker der. Københavns befolkning blev omtrent fordoblet fra 1800 til 1870, mens antallet af kirker og præster forblev uændret, så der i 1870 var ca. 20.000 indbyggere pr. kirke.