Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 12.900 resultados de búsqueda
 1. Anuncios
  relacionados con: Catedral de Canterbury wikipedia
 2. 100,000+ usuarios visitaron getyourguide.es el mes pasado

  Cancela hasta 24 horas antes de la actividad y recibe un reembolso completo. Encuentra los mejores tours y actividades en tu destino. Explora el mundo con GetYourGuide

 3. 100,000+ usuarios visitaron luxuryhotelsguides.com el mes pasado

  Top 10 Best Luxury Canterbury Hotels (2022). 5 Star Small Boutique Luxury Hotels. Lowest Rates Guaranteed. 24/7 Support. Fast & Simple.

  The closest thing to an exhaustive search you can find - SMH

 4. 100,000+ usuarios visitaron peoplelooker.com el mes pasado

  Explore Catedral's Public Records, Phone, Address, Social Media & More. Look Up Any Name. Explore Catedral's 1. Phone Number 2. Address 3. Email & More. Lookup Any Name - Try Today!

 5. 1 millón+ usuarios visitaron amazon.com.mx el mes pasado

  canterbury a Precios Bajos! Envío Gratis en Pedidos de $599.

 1. La catedral de Canterbury o de Cantorbery es una de las más antiguas y famosas estructuras cristianas en Inglaterra. Es la catedral del arzobispo de Canterbury, el primado de toda Inglaterra y el líder religioso de la Iglesia de Inglaterra. Esta iglesia madre de la Diócesis de Canterbury (al este Kent) es el foco de la Religión Anglicana.

 2. It is the cathedral of the Archbishop of Canterbury, currently Justin Welby, leader of the Church of England and symbolic leader of the worldwide Anglican Communion. Its formal title is the Cathedral and Metropolitical Church of Christ at Canterbury. Founded in 597, the cathedral was completely rebuilt between 1070 and 1077.

  • England
  • 1070, 1834 (last major alteration)
  • Historia
  • Planu Arquiteutónicu de La Construcción Actual
  • La Fundación
  • Ver tamién
  • Enllaces Esternos

  Agustín

  El primer arzobispu de la catedral foi San Agustín quien antes fuera'l abá de l'Abadía benedictina de San Andrés en Roma, unviáu a Inglaterra pol Papa Gregorio Magno, llegando a la islla nel añu 597. San Beda el Venerable (en La hestoria eclesiástica de los ingleses) rexistra cómo la Catedral foi fundada per San Agustín, el primer Arzobispu. Investigaciones arqueolóxiques realizaes so los sos cimientos en 1993 revelaron los restos d'esta primer etapa saxona de la Catedral, que fuera construyi...

  Fin del periodu saxón y viquingu

  1. El segundu edificiu del mesma exa amestada pol arzobispu Cuthbert(740-760) como bautista y dedicáu a San Juan Bautista. 1. Oda (941-958) anovó l'edificiu, aumentando considerablemente la nave. 1. La comunidá de la catedral convertir nun monasteriu benedictín coles reformes del arzobispu santu Dunstán. Soterróse santu Dunstan sol llau meridional del gran altar. 1. Lyfing (1013-1020) y Aethelnoth(1020-1038) añedieron un ábside al oeste, que sirvió como oratoriu de Santa María.

  Periodu normandu

  1. Lanfranc (1070-1077), el primer arzobispu normandu, reconstruyó la ilesia en ruines de Saxon. 2. San Anselmo fixo aumentar el quireescontra l'este pa dexar acoyer a los monxos del monasteriu que se restableciera. La cripta d'esta ilesia sigue siendo la más grande güei d'esta clase.

  Una interesada vista panorámica de la catedral del Canterbury y los sos edificios conventuales anexos, pintada aproximao en 1165, ye caltenida nel gran salteriu na biblioteca del Trinity College de la Universidá de Cambridge. Esta vista esibe que se tenía entamada la construcción d'un gran claustru benedictín en sieglu XII, y déxanos comparalo col ...

  La fundación ye l'establecimientu qu'aprove de personal autorizáu de la catedral, quien o quien son los clérigos. El xefe de la catedral ye'l Reverendu Roberto Willis, que se garrasti por un capítulu de 24 canónigos, de los cualos 4 son residentes, los otros son cites honoraries del cleru mayor na diócesis. Pola llei y costume inglesa pueden escoye...

  Wikimedia Commons acueye conteníu multimedia sobre Catedral de Canterbury.
  • Cultural: i, ii, vi
  • 1988 (XII Sesión)
 3. A catedral de Canterbury é unha das máis antigas e famosas estruturas cristiás en Inglaterra. É a catedral do arcebispo anglicano de Canterbury, o primado de toda Inglaterra e o líder relixioso da Igrexa de Inglaterra. Esta igrexa nai da Diocese de Canterbury (ó leste de Kent) é o foco da Relixión Anglicana.

  • Història
  • Arquitectura
  • Fundació

  Sant Agustí

  El primer arquebisbe de la catedral va ser sant Agustí de Canterbury qui abans havia estat l'abat de l'abadia benedictina de Sant Andreu a Roma, enviat a Anglaterra l'any 597 pel papa Gregori I. Sant Beda el Venerableregistra com la catedral va ser fundada per sant Agustí, el primer arquebisbe. Investigacions arqueològiques realitzades sota els seus fonaments el 1993 van revelar les restes d'aquesta primer etapa saxona de la catedral, que havia estat construïda en un costat d'un antiga via ro...

  Fi del període saxó i viking

  1. Segon edifici sobre el mateix eix afegit per l'arquebisbe Cuthbert (740-760) així com el baptisteridedicat a sant Joan Baptista. 2. Oda (941-958) va renovar l'edifici ampliant considerablement la nau. 3. La comunitat de la catedral va esdevenir un monestir benedictí amb les reformes de l'arquebisbe sant Dunstan, que fou enterrat al costat sud del gran altar. 4. Lyfing (1013-1020) i Aethelnoth (1020-1038) van afegir un absisa l'oest, que va servir com a oratori de santa Maria. Període norma...

  Thomas Becket

  Una de les hores negres de la història de la catedral va ser la decapitació de Thomas Becket al creuer cap al nord-est el dimarts 29 de desembre de 1170 pels guàrdies que havien sentit les paraules del rei Enric II d'Anglaterra: «Qui em desfarà d'aquest empipador en sotana?», mentre era en conflicte amb Becket. Els guàrdies van prendre aquesta expressió al peu de la lletra i van assassinar Becket a la seva pròpia catedral. Becket va ser així el segon dels quatre arquebisbes de Canterbury assa...

  La nau

  La nau present de la catedral no és la que va conèixer Thomas Becket. Construïda entre 1377-1405 i dissenyada per Henry Yevele, l'àmplia perspectiva de la nau que s'obté des de les naus laterals del presbiteri revela l'evolució de tres segles d'estil gòtic. La sobrietat de l'estil perpendicular de la nau contrasta amb l'obra dels dos Guillem, caracteritzada per l'abundància de marbre polit de Purbeck: els colors foscs s'oposen a la pal·lidesa de les pedres calcàries. Al creuer esquerre de la...

  La cripta

  La cripta es remunta al segle xi, fent-la la part existent més vella de la catedral. D'estil romànic, és la més gran del seu període a Anglaterra. Molts dels seus detalls sobreviuen intactes, incloent-hi traces de pintura a la capella de sant Gabriel i una varietat d'elaborats capitells i columnes decorades. Un rètol a la cripta recorda la fundació de l'Església huguenota francesa el 1550 per valons, originaris la majoria de Tournaii portant noms encara familiars : Carbonel, Colignon, Delmé,...

  Plànol actual de la catedral

  Una curiosa visió general de la catedral de Canterbury i dels seus edificis annexos, feta cap a 1165, és preservada al Gran Llibre dels Salms de la biblioteca del Trinity College (Cambridge). Aquest plànol ensenya el monestir benedictí al segle xii i ens permet comparar-lo amb el de Sant Gall que data del segle ix. Cal remarcar en ambdós els mateixos principis generals de construcció (que es troba a totes les abadies benedictines) i que ens permeten determinar amb precisió la disposició dels...

  La fundació és l'establiment autoritzat a subministrar personal (del qual poc pertany al clergat) a la catedral. El que administra la catedral és el degà, en aquest moment el molt reverend pare Robert Willis, ajudat d'un capítol de 24 canonges, dels quals quatre són residents, els altres són designats honoraris pel clergat de la diòcesi. Els canong...

  • (en) Canterbury Cathedral
  • sant Pere
 4. o Cantuaria 2 ) es una ciudad del sureste de Inglaterra, a unos 70 km de Londres, sobre el río Stour y perteneciente al condado de Kent. Es famosa por su catedral, que es Patrimonio de la Humanidad y por ser el principal centro religioso del Reino Unido, ya que es la sede del arzobispo de Canterbury, líder espiritual de la Iglesia anglicana.

 1. Anuncios
  relacionados con: Catedral de Canterbury wikipedia
 2. Do you know all about Wikipedia? World news, daily news, politics, business, tech...

 3. 100,000+ usuarios visitaron getyourguide.es el mes pasado

  Cancela hasta 24 horas antes de la actividad y recibe un reembolso completo. Encuentra los mejores tours y actividades en tu destino. Explora el mundo con GetYourGuide

 4. 100,000+ usuarios visitaron luxuryhotelsguides.com el mes pasado

  Top 10 Best Luxury Canterbury Hotels (2022). 5 Star Small Boutique Luxury Hotels. Lowest Rates Guaranteed. 24/7 Support. Fast & Simple.

  The closest thing to an exhaustive search you can find - SMH

 5. 100,000+ usuarios visitaron peoplelooker.com el mes pasado

  Explore Catedral's Public Records, Phone, Address, Social Media & More. Look Up Any Name. Explore Catedral's 1. Phone Number 2. Address 3. Email & More. Lookup Any Name - Try Today!