Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 7 resultados de búsqueda
  1. Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal The medal was not awarded by New Zealand. However, it was accorded a place in the country's order of wear to accommodate British citizens who had received the medal in the UK and subsequently joined the New Zealand Defence Force .

  2. The Platinum Jubilee of Elizabeth II will be marked in 2022 in the United Kingdom and the Commonwealth, being the 70th anniversary of the accession of Queen Elizabeth II on 6 February 1952. In the United Kingdom , an extra bank holiday will be created and the traditional May bank holiday weekend will be moved to the start of June, to create a special four-day Jubilee weekend. [3]

  3. Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk is grootmeesteres of soeverein van de orden van haar koninkrijken. De vroegere "Dominions" worden sinds haar troonbestijging in 1952 "realms" genoemd. Ze ontving voor haar troonsbestijging verschillende onderscheidingen en is tijdens haar lange regering door tal van landen geëerd met ridderorden en medailles.

  4. Aquí nos gustaría mostrarte una descripción, pero el sitio web que estás mirando no lo permite.

  1. Búsquedas relacionadas con Elizabeth II wikipedia

    queen Elizabeth II wikipedia