Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. en.wikipedia.org › wiki › Else_HansenElse Hansen - Wikipedia

    Else Hansen (Cathrine Marie Mahs Hansen) also called de Hansen (1720 – 4 September 1784), was the royal mistress of king Frederick V of Denmark. She was his most famous mistress and known in history as Madam Hansen, and was, alongside Charlotte Amalie Winge, one of only two women known to have been long term lovers of the king.

  2. 20 de mar. de 2002 · Else Hansen har i sit klarsyn fået en sikker fornemmelse af, at drabsmanden forinden i længere tid havde udspioneret hende fra en bænk i en park tæt på hendes hjem. Dupont hævder også, at morderen efter sin ugerning opsøgte hospitalet, hvortil den døende kvinde blev kørt i ambulance, for at sikre sig, at hun nu også var død.

  3. BRØNDERSLEV: Else Hansen, der var mangeårigt formand for Brønderslev Menighedsråd, har gjort mange glade, og hun sætter en stor ære i at skabe glæde. Hun er netop stoppet i Brønderslev ...

  4. Brønderslev kirkes 100års jubilæum 1922-2022 RECEPTION efter festgudstjenesten søndag d. 27.3.2022 TALE Tidligere Formand for Menighedsrådet, Else Hansen

  5. Curriculum Vitae for Else Hansen. Uddannelse og ansættelser: 1.2.2018 – 31.1.2021: Digitalarkivar ved Københavns Stadsarkiv. 2001 – 2018: Arkivar, seniorforsker ved Rigsarkivets afdeling for Indsamling og Bevaring, Indsamlingsområdet (tidligere Bevarings- og Kassationsafdelingen)

  6. Else Hansen (født 1956) er en dansk historiker, ph.d., der var arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet fra 2001 til 2018. Uddannelse. Hansen blev cand.mag. i historie og geografi ved Roskilde Universitetscenter i 1992 og ph.d. samme sted i 1998 med afhandlingen En koral i tidens strøm.

  7. Else Fischer-Hansen. primary name: Fischer-Hansen, Else. Details. individual; painter/draughtsman; Danish; Female. Life dates. 1905-1996. Biography. Artist. Born in Copenhagen, took up painting in her twenties. Spent a year at Emil Rannow's school of painting in Copenhagen (1927–28) before travelling to Italy to study painting.