Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 14 resultados de búsqueda
  1. Europa is het werelddeel dat zich bevindt ten westen van het werelddeel Azië en ten noorden van het werelddeel Afrika. Het wordt eveneens begrensd door de Middellandse Zee, de Noordelijke IJszee en de Atlantische Oceaan. Het werelddeel Europa telde midden 2019 ongeveer 746 miljoen inwoners: circa 11% van de totale wereldbevolking.

  2. Der Europa-Park ist ein Freizeit-und Themenpark in Rust, Baden-Württemberg. Mit rund 5,8 Millionen Besuchern im Jahr 2019 [1] ist er der meistbesuchte Freizeitpark im deutschsprachigen Raum .

  1. Otras búsquedas realizadas