Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 21 resultados de búsqueda

  1. Marktl – gmina targowa w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Bawaria, w regionie Südostoberbayern, w powiecie Altötting, siedziba wspólnoty administracyjnej Marktl.

  2. Historia. Pierwsze ślady osadnictwa człowieka na tych terenach pochodzą z późnej epoki brązu – znaleziono pozostałości po kulturze pól popielnicowych.Pierwsza pisemna wzmianka o mieście, jako villa publica pochodzi z roku 748, pod nazwą Autingas, gdy miejscowość była pod władzą książęcej dynastii bawarskiej Agilolfingów.

  3. Eine Burgkapelle ist ein Sakralbau, der auf einer Burg liegt oder zu ihr gehört. Das Gleiche gilt analog für Schlosskapelle und Schloss

  4. In Nord-Süd-Richtung dient die Bundesstraße 299, welche zwischen Erharting und Winhöring mittlerweile zur Kreisstraße AÖ 35 abgestuft wurde, als wichtige Verkehrsader. Die in West-Ost-Richtung verlaufende Staatsstraße St 2550 (ehemalige Bundesstraße 12) wickelt ebenfalls einen großen Teil des überregionalen Verkehrs ab und wurde mittlerweile durch die A 94 wesentlich entlastet.