Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 29 resultados de búsqueda

  1. it.wikipedia.org › wiki › Victor_HugoVictor Hugo - Wikipedia

    Victor-Marie Hugo, più comunemente noto come Victor Hugo ... François–Victor (28 ottobre 1828 – 26 dicembre 1873), traduttore, morì a 45 anni, ...

  2. Parlamentarzysta. W przededniu rewolucji lutowej i wybuchu Wiosny Ludów, jak również w czasie pierwszych ludowych wystąpień, Victor Hugo deklarował poparcie dla liberalnej monarchii, uważał, że po abdykacji Ludwika Filip I władzę mógłby objąć jego syn, z matką jako regentką. 24 lutego 1848 bezskutecznie usiłował przedstawić taką propozycję w czasie ulicznej manifestacji.

  3. Musée Victor Hugo Paris; Hugo de Sancto Victore; Almanach de Victor Hugo par Louis; Château Victor Hugo à Gentilly; Die Vorlaüfer des Hugo Grotius auf dem Gebiete; Victor Hugo après 1830; Victor Hugo intime; Hugo de Sancto Caro; Mémoires du général Hugo, gouverneur; Pape, Victor Hugo et l’Eglise

  4. Hugo, Victor, Notre-Dame de Paris 2 vol., tradus de Gelu Naum, București, 1970: Editura Minerva, Colecția bpt, p. 302; 357 ; Ecranizări. 1939 Cocoșatul de la Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame), regia William Dieterle; 1956 Notre Dame de Paris, regia Jean Delannoy; Legături externe

  5. Musée Victor Hugo Paris; Hugo de Sancto Victore; Almanach de Victor Hugo par Louis; Château Victor Hugo à Gentilly; Die Vorlaüfer des Hugo Grotius auf dem Gebiete; Victor Hugo après 1830; Victor Hugo intime; Hugo de Sancto Caro; Mémoires du général Hugo, gouverneur; Pape, Victor Hugo et l’Eglise

  6. Musée Victor Hugo Paris; Hugo de Sancto Victore; Almanach de Victor Hugo par Louis; Château Victor Hugo à Gentilly; Die Vorlaüfer des Hugo Grotius auf dem Gebiete; Victor Hugo après 1830; Victor Hugo intime; Hugo de Sancto Caro; Mémoires du général Hugo, gouverneur; Pape, Victor Hugo et l’Eglise