Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

 1. en.wikipedia.org › wiki › Gurju_KhatunGurju Khatun - Wikipedia

  Tamar Gurju Khatun (Georgian: გურჯი-ხათუნი, romanized: gurji-khatuni; also Gürgü Hatun, fl. 1237-1286) was a Georgian royal princess from Bagrationi dynasty and principal consort of Sultanate of Rum being favorite wife of sultan Kaykhusraw II, whom she married after the death of Muhammad II of Khwarazm in 1237.

 2. tr.wikipedia.org › wiki › Gürcü_HatunGürcü Hatun - Vikipedi

  Gürcü Hatun ( Gürcüce : გურჯი-ხათუნი, "gurci h'atuni" ) ( fl. ?-1286?), Gürcü prenses. Anadolu Selçuklu Devleti sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev 'in eşlerinden biri, II. Alâeddin Keykubad ’ın annesidir. Asıl adı Tamar idi. Anadolu’da Gürcü Hatun adıyla tanındı. Eşi II.

 3. Gurcu Hatun and Lady Jacoba, Mystic Cousins. Gurcu Hatun, Radiant Sun & Lady Jacoba of the Seven Suns. Gurcu Hatun, the “Georgian Lady” [1227-1286], christened in her native land as “Tamar” Bagrationi, was only 13 when she was brought to Konya, in 1240, to marry the Seljuk Sultan, Kaykusraw II, Ghiyāth ad-Dīn Kaykhusraw bin Kayqubād.

 4. 28 de abr. de 2022 · Gürcü Hatun (Georgian: გურჯი-ხათუნი) (fl. 1237-1286?) was a Georgian princess and favorite wife of Kaykhusraw II, Seljuk Sultan of Rum. After his death in 1246 she married the Anatolian strongman Pervane Mu‘in al-Din Suleyman. She was the mother of Kayqubad II and patron to Rumi.

 5. GÜRCÜ HATUN. (Thamara) II. Gıyaseddin Keyhüsrev ile evlenen Gürcü kraliçesi. Anadolu’da “Gürcü Hatun” olarak bilinen Gürcü asıllı Selçuklu prensesinin asıl adı “Thamara”dır. Soy itibariyle anne ve anneanne tarafından Gürcü, baba ve dede tarafından Türk’tür. Gürcü Hatunun, babası Erzurum Meliki ...

 6. www.biographies.net › biography › gürcü-hatunBiography of Gürcü Hatun

  Who is Gürcü Hatun? Gürcü Hatun was a Georgian royal princess from Bagrationi dynasty and Queen consort of Sultanate of Rum being favorite wife of sultan Kaykhusraw II. After his death in 1246 she married the Anatolian strongman Pervane. She was the mother of sultan Kayqubad II and patron to Rumi. Her title Gürcü Hatun means "Georgian Lady".

 7. Anadolu Selçukluları’nda I. Kılıcarslan’ın hanımı Ayşe Hatun, II. Kılıcarslan’ın kızı Gevher Hatun ve II. Gıyâseddin Keyhusrev’in hanımı Gürcü Hatun gibi nüfuzlu hatunlar vardı. Moğollar’da da hükümdar hatunlarının protokolde mevki sahibi olduğu bilinmektedir.