Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 339.000 resultados de búsqueda
 1. Anuncios
  relacionados con: Galileo Galilei wikipedia
 2. 100,000+ usuarios visitaron mylife.com el mes pasado

  Report includes: Contact Info, Address, Photos, Court Records & Reviews

  • Find People

   Search Faster, Better & Smarter

   Stay Safe or Connect

  • Who Has My Info

   Protect Your Online Reputation

   See What's Exposed

  • Join Us

   Safety & Trust Matters to Us

   Over 60 Million Members

  • Reputation Score

   Search for Anyone or Yourself

   Calculate Your Reputation Score

 3. 100,000+ usuarios visitaron peoplelooker.com el mes pasado

  Explore Galilei's Public Records, Phone, Address, Social Media & More. Look Up Any Name. Explore Galilei's 1. Phone Number 2. Address 3. Email & More. Lookup Any Name - Try Today!

 4. 100,000+ usuarios visitaron search.alot.com el mes pasado

  Search for Domo Wikipedia info. Research & compare results on Alot.com online today. Find all the information you need for Domo Wikipedia online on Alot.com. Search now!

 1. Galileo Galilei es uno de los grandes científicos, la época de Galileo se marcó por la invención del telescopio. Además se debe tener en cuenta que Galileo defendió el heliocentrismo (teoría en la que se dice que el sol es el centro del universo) sin saber que acabaría elevando su figura a la condición de símbolo. Ed.

 2. Galileo di Vincenzo Bonaiuti de' Galilei (/ ˌ ɡ æ l ɪ ˈ l eɪ oʊ ˌ ɡ æ l ɪ ˈ l eɪ i,-ˈ l iː oʊ-/ GAL-il-AY-oh GAL-il-AY-ee, -⁠ EE-oh -⁠, Italian: [ɡaliˈlɛːo ɡaliˈlɛi]; 15 February 1564 – 8 January 1642), commonly referred to as Galileo, was an astronomer, physicist and engineer, sometimes described as a polymath, from Pisa, in modern-day Italy.

  • Astronomy
  • Physics
  • Publications
  • Trial For Heresy

  Some people[who?] believe that Galileo was the first person to build a telescope. This is not true, but he was the first person to publish his observations of astronomical objects through a telescope. He discovered that the Milky Way is made of many stars. He discovered that the Moon has hills. He found four moons around Jupiter. Those moons are now called the Galilean moons. He discovered sunspots, which are dark areas of the Sun. He saw that the planet Venus has light and dark phases just like the Moon. This helped people to know that the Sun is at the centre of the Solar System, as Nicolaus Copernicushad said.

  Galileo worked more at physics than at astronomy. He studied natural forces, and was one of the most important discoverers of the part of physics that is now called kinematics, including the discovery of the kinematic principle of relativity. However, he is often remembered now for things that either did not happen, or failed. A legend says that he climbed the Leaning Tower of Pisa, and dropped cannonballs of different weights, to see which would strike the ground first. Even though their weights were not the same, they hit the ground at the same time. Galileo found that objects fall to the ground at the same rate, unless things like wind resistance change the rate. This went against the views of Aristotle, an ancient philosopher whose theory was different. Galileo's findings were ignored by most people, and Aristotle's view was still accepted as correct until Isaac Newton proved Galileo was right. This also led to Newton creating his Law of Gravity. Galileo also tried to determine...

  The most important are: 1. Siderius nuncius (starry messenger). Venice 1610. Discovery of 'new worlds' with the telescope. 2. Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Tolemaico et Copernicano. Florence, 1632. The famous 'dialogue between two world systems, Ptolemaic and Copernican'. 3. Discorsi et demonstrazioni mathematiche, intorno a due nuove scienze. (discourses and mathematical demonstrations relating to two new sciences) Leiden 1638. This, on kinematics, a non controversial subject, was written when Galileo was under house arrest, and published in Holland, out of the Inquisition's territory.

  Galileo came to accept the findings of Copernicus, that the Sun was the center of the then-known universe, and not the Earth. Because he promoted this and other ideas, he came to the notice of the Committee of Propaganda, the dreaded Inquisition. The Church taught that the Earth stood still, while everything in the sky moved around it. The Inquisition ruled in 1616 that other theories could only be discussed as possibilities, not facts. Galileo said he would obey. He played a major part in the scientific revolution through this argument. Galileo later discussed the question in his most famous work, Dialogue Concerning the Two Chief World Systems, published in 1632 by permission of the Inquisition. His scientific writing was usually in Latin for hundreds of scientists around Europe, but this was one of the books he wrote in Italian so thousands of Italians could read it. The book was in the form of conversations between three men. The man representing the Church's point of view was c...

  • élete
  • munkássága
  • Pere
  • Kapcsolódó Szócikkek
  • Magyarul Megjelent Művei
  • Irodalom
  • Források
  • További információk

  Galileo Galilei Pisában (Toszkánai Nagyhercegség) látta meg a napvilágot, 1564-ben, Giulia Ammannati és Vincenzo Galilei zenetudós fiaként. Eredetileg (apja kívánságára) orvosnak készült a Pisai Egyetemen, de anyagi nehézségek miatt abba kellett hagynia tanulmányait. Arkhimédész műveinek tanulmányozása a matematika és a természetfilozófia felé fordította figyelmét. 1589 és 1592 között matematikát tanított Pisában. Első megjelent művei – igazodva a kor szelleméhez – Arisztotelészszellemében fogantak. Toszkána nagyhercegének engedélyével 1592 októberében 28 évesen foglalta el Galilei a Padovai Egyetemen professzori állását, ahol 1610-ig geometriát, mechanikát és csillagászatot tanított, valamint mechanikai kísérleteket és tanulmányokat folytatott. Itt építette hőmérőjét, iránytűket konstruált, és kézikönyvet is írt használatukról. 1594-ben szabadalmaztatta vízemelő gépét. 1610. január 7-én fedezte fel a Jupiter bolygó négy legnagyobb holdját, melyek később Galilei-holdak néven lettek...

  Csillagászat

  Habár az elterjedt nézet pontatlan, miszerint Galilei találta volna fel a távcsövet, ő volt az első emberek egyike, akik az égbolt tanulmányozására használták. Egyes feljegyzések szerint a távcsövet 1608-ban Hollandiában találta fel egy Hans Lippershey nevű ember; majd Galilei készített egy 8-szoros nagyítású, később egy körülbelül 20-szoros nagyítású modellt. 1609. augusztus 25-én bemutatta az első távcsövét a velencei törvényhozóknak. Ez a fajta „másodállása” jövedelmezőnek bizonyult, mivel...

  Fizika

  A testek mozgástörvényeit vizsgáló elméleti és gyakorlati munkája Kepler és Descartes független tevékenységével együtt a Newton által később felfedezett klasszikus mechanikaelőfutára volt. Úttörő volt abban, hogy az európai hagyományoktól eltérően precíz kísérleteket hajtott végre és ragaszkodott a természet szabályainak matematikai leírásához. Galileiről rengeteg történet kering. Ezek közül talán a leghíresebb a pisai ferde toronyból leejtett különböző tömegű testeké — állítólag ezzel bizony...

  Matematika

  Miközben Galilei matematikai alkalmazásai a kísérleti fizikában újítók voltak, a matematikai eljárásai hétköznapinak mondhatók. Az analízisei és a bizonyításai az Elemek ötödik könyvében leírt eudoxoszi elképzeléseken alapultak. Ez az elmélet csak egy századdal korábban vált elérhetővé, Tartaglia és a többiek pontos fordításának köszönhetően, de Galilei élete végére Descartesmunkásságának köszönhetően túlhaladottá vált. Galilei alkotott újat is a matematikában. Megmutatta: noha a legtöbb egés...

  A per interpretációi a tudománytörténetben

  A későbbi évszázadok tudománytörténetében egyébként Galilei és perének megítélése is állandóan változott. Pierre Duhem mellett a tudományfilozófus, Paul Feyerabend is komoly kétségeket fejezett ki az utókor által konstruált Galilei-kép iránt. a Galilei-problémakör számtalan elméleti elemének és vitaanyagának áttekintése után megfogalmazta azon véleményét, miszerint „Galilei korában az egyház sokkal inkább hallgatott az ész szavára, mint Galilei maga, ráadásul számba vette Galilei tanainak eti...

  A per utóéletéről

  1. 1664 – VII. Sándor pápa újraszerkesztve kiadta a tiltott könyvek jegyzékét (Index librorum prohibitorum) Galilei „Dialogo sui due massimi sistemi del mondo” című művével és Kopernikusz könyveivel együtt. A jegyzéket a „Speculatores Dominus Israel”kezdetű bullával vezetett be, amelyben az általa írt heliocentrikus elmélkedés alapján elvetette a nap körüli világképet, és annak elfogadását kötelezővé tette a katolikusok számára. 2. 1712 – A bencés páter Luigi Guido Grandiírása „Galileo védelm...

  Giordano Bruno párbeszédei az okról, elvről és egyről és a Végtelenről, a világegyetemről és a világokról; ford., bev., jegyz. Szemere Samu; Franklin, Budapest, 1914 (Filozófiai írók tára)
  Mozog-e a föld?; ford., bev. M. Zemplén Jolán; Budapest Irodalmi Intézet, Budapest, 1947 (Új könyvtár)
  Giordano Bruno válogatott dialógusai; ford. Fogarasi Miklós, Koltay-Kastner Jenő, Szemere Samu, szerk. Szauder József, bev. M. Á. Dinnyik; Hungária, Budapest, 1950
  Giordano Bruno – Galilei – Campanella; tan. C. Ionescu Gulian, Ion Banu, ford. Jánosházy György, Kiss Géza; Tudományos, Bukarest, 1952
  Paolo Rossi: A filozófusok és a gépek; ford. Kepes Judit; Kossuth, Bp., 1975
  Galileo Galilei: Párbeszédek a két legnagyobb világrendszerről, a ptolemaiosziról és a kopernikusziról. Kriterion Könyvkiadó, 1983 (a katalógusokban formailag hibás ISBN-nel szerepel) ISBN 963-07-2...
  Galileo Galilei: Matematikai érvelések és bizonyítások két új tudományág, a mechanika és a mozgások köréből: a függelékben néhány merevtest súlypontjának vizsgálatával. Európa Könyvkiadó, 1986 ISBN...
  Doru Cosma: Bruno és Galilei. Két inkvizíciós per; ford. Biró Gáspár; Kriterion, Bukarest, 1986 (Századunk)
  • Viața
  • Metoda științifică
  • Astronomie
  • Tehnologie
  • Fizică
  • Matematică
  • controversa Cu Biserica
  • Scrierile
  • Moștenirea
  • Legături Externe

  Galileo s-a născut la Pisa (pe atunci parte a Ducatului Florenței), din actuala Italie, fiind primul dintre cei șase copii ai lui Vincenzo Galilei, celebru cântăreț din lăută și muzician teoreticianși ai soției sale, Giulia Ammannati. Numele complet al lui Galileo a fost Galileo di Vincenzo Bonaiuti de' Galilei. La 8 ani, familia s-a mutat la Florența, dar el a rămas doi ani în grija lui Jacopo Borghini. Apoi, educația sa a continuat la Mănăstirea Camaldolese de la Vallombrosa, la 35 km sud-est de Florența. Deși a luat în serios posibilitatea de a deveni preot, s-a înscris la Universitatea din Pisa să studieze medicina la îndemnurile tatălui său. Nu a încheiat studiile medicale, începând să studieze în schimb matematica. În 1589, a început să lucreze la catedra de matematică de la Pisa. Tatăl său a murit în 1591 și Galileo l-a luat în grijă pe fratele său mai mic Michelagnolo. În 1592, s-a mutat la Universitatea din Padova, unde a predat geometrie, mecanică și astronomie până în 161...

  Galileo a adus contribuții originale în știință printr-o combinație inovatoare de experimente și matematică. La acea vreme, practica științifică se caracteriza mai ales prin studiile calitative de genul celor ale lui William Gilbert, în domeniile magnetismului și electricității. Tatăl lui Galileo, Vincenzo Galilei, muzician, făcuse experimente prin care a stabilit poate cea mai veche relație neliniară cunoscută în fizică: pentru o coardă întinsă, înălțimea sunetului este proporțională cu rădăcina pătrată a tensiunii.Aceste observații se încadrau în contextul tradiției pitagoreice a muzicii, bine cunoscută de fabricanții de instrumente, și care includeau și faptul că împărțirea unei coarde într-un număr întreg produce o scară armonică. Puțină matematică legase de multă vreme muzica de fizică, iar tânărul Galileo a văzut cum observațiile tatălui său au dezvoltat această tradiție. Galileo este poate primul care a afirmat răspicat că legile naturii sunt matematice. În Il Saggiatore, el...

  Contribuții

  Doar pe baza unor descrieri nesigure a primului telescop practic, inventat de Hans Lippershey în Olanda în 1608, în anul imediat următor Galileo a realizat un telescop cu mărirea de 3x. Ulterior, el a realizat și altele, cu măriri de până la 30x. Cu acest dispozitiv îmbunătățit, el a putut vedea imagini mărite pe Pământ – era ceea ce se numește astăzi telescop terestru, sau lunetă. El l-a folosit și pentru a observa cerul; o vreme, el a fost unul dintre cei care puteau construi telescoape suf...

  Controversa privind cometele și Il Saggiatore

  În 1619, Galileo a fost implicat într-o controversă cu părintele Orazio Grassi, profesor de matematică la Collegio Romano, instituție a iezuiților. A început ca o dispută privind natura cometelor, dar, până în momentul când Galileo și-a publicat lucrarea Il Saggiatore în 1623, ultima sa replică în această dispută, ea devenise o discuție mult mai amplă privind natura Științei însăși. Întrucât Il Saggiatoreconține atât de multe din ideile lui Galileo despre cum ar trebui practicată știința, ace...

  Galileo, Kepler și teoriile mareelor

  Cardinalul Bellarmine scrisese în 1615 că sistemul copernican nu poate fi apărat fără „o adevărată demonstrație fizică a faptului că Soarele nu se rotește în jurul Pământului ci Pământul în jurul Soarelui.” Galileo considera că teoria sa privind mareele oferă dovada fizică necesară a mișcării Pământului. Această teorie era atât de importantă pentru Galileo încât el inițial intenționa să-și intituleze Dialogul despre cele două sisteme principale ale lumii Dialog despre fluxul și refluxul măril...

  Galileo a adus mai multe contribuții la ceea ce astăzi poartă numele de tehnologie, ramură distinctă de fizica pură. Aceasta nu este aceeași distincție ca cea făcută de Aristotel, care ar fi considerat întreaga fizică a lui Galileo ca fiind techne sau cunoștințe utile, spre deosebire de episteme, cercetări filosofice asupra cauzelor lucrurilor. Între 1595–1598, Galileo a proiectat și îmbunătățit o busolă geometrică și militară de folosit de către tunari și geodezi. Aceasta se baza pe niște instrumente anterioare ale lui Niccolò Tartaglia și Guidobaldo del Monte. Pentru tunari, ea oferea, pe lângă o metodă nouă și sigură de înălțare precisă a tunurilor, o cale de a calcula rapid încărcătura de praf de pușcă necesară pentru ghiulelele de diferite dimensiuni și din diferite materiale. Ca instrument geometric, ea permitea construcția oricărui poligon regulat, calculul ariei oricărui poligon sau sector de cerc, și diferite alte calcule. Pe la 1593, Galileo a construit un termometru, folo...

  Lucrările teoretice și experimentale ale lui Galileo în ce privește mișcarea corpurilor, împreună cu lucrările în mare parte independente ale lui Kepler și René Descartes, au fost precursoarele mecanicii clasice dezoltată de Sir Isaac Newton. O biografie scrisă de elevul lui Galileo Vincenzo Viviani afirma că Galileo a dat drumul la bile din același material, dar de mase diferite din Turnul înclinat din Pisa pentru a demonstra că durata căderii este independentă de masa acestora. Aceasta contrazicea învățăturile lui Aristotel: că obiectele mai grele cad mai repede decât cele ușoare, direct proporțional cu greutatea lor.Deși această poveste a circulat mult pe cale orală, Galileo însuși nu a înregistrat un astfel de experiment, iar istoricii acceptă în general că era doar un experiment imaginar care de fapt nu a avut loc. În Discorsi din 1638, personajul Salviati, considerat a fi purtătorul de cuvânt al lui Galileo, susținea că toate greutățile inegale vor cădea în vid cu aceeași vite...

  Deși aplicațiile matematice ale lui Galileo în fizica experimentală erau inovatoare, metodele sale matematice erau cele standard ale vremii. Analizele și demonstrațiile se bazau pe teoria eudoxiană a proporțiilor, așa cum era ea prezentată în a cincea carte a Elementelor lui Euclid. Această teorie apăruse doar cu un secol în urmă, datorită traducerilor precise ale lui Tartaglia și ale altora; dar până la sfârșitul vieții lui Galileo ea fusese deja depășită de metodele algebrice ale lui Descartes. Galileo a produs o lucrare originală și chiar profetică în matematică: Paradoxul lui Galileo, care arată că există tot atâtea pătrate perfecte câte sunt și numere întregi, deși majoritatea numerelor nu sunt pătrate perfecte. Asemenea aparente contradicții au fost explicate după 250 de ani în lucrările lui Georg Cantor.

  Psalmul 93:1 și 96:10 (în creștinismul occidental), precum și Cronici 16:30 includ (în funcție de traducere) un text ce afirmă că „lumea este întărită, și nu se clatină”. În traducerea lui Cornilescu a Bibliei, Psalmii 104:5 spune „Tu ai așezat pământul pe temeliile lui, și niciodată nu se va clătina”. Mai mult, Eclesiastul1:5 spune că „Soarele răsare, apune și aleargă spre locul de unde răsare din nou.” etc. Galileo a apărat heliocentrismul, și a susținut că nu este contrar acestor pasaje din Scriptură. El a adoptat poziția lui Augustinasupra Scripturii: că nu trebuie luat fiecare pasaj literal, mai ales când respectiva scriptură este o carte de poezii și cântece, și nu o carte de instrucțiuni asupra istoriei. Cei ce au scris Scriptura au făcut-o din perspectiva lumii terestre, și din acel punct de vedere Soarele răsare și apune. Până în 1616, atacurile îndreptate împotriva ideilor lui Copernic ajunseseră la un maxim, iar Galileo a mers la Roma să încerce să convingă autoritățile B...

  Primele lucrări ale lui Galileo descriu instrumente științifice și printre ele se numără tratatul din 1586 intitulat Mica balanță (La Billancetta) care descrie o balanță precisă pentru cântărit obiecte în aer sau în apă și manualul tipărit în 1606 Le Operazioni del Compasso Geometrico et Militaredespre funcționarea unei busole militare și geometrice. Primele sale lucrări în domeniul dinamicii, știința mișcării și mecanică au fost De Motu (Despre mișcare) publicată în 1590 la Pisa și Le Meccaniche (Mecanicile) publicat la Padova în preajma lui 1600. Prima s-a bazat pe dinamica fluidelor aristotelian-arhimedeană și susținea că viteza căderii gravitaționale într-un mediu fluid este proporțională cu excesul de greutate specifică a corpului peste cea a mediului, pe când în vid corpurile cad cu viteze proporționale cu greutățile lor specifice. Lucrarea subscria dinamicii impulsului Hipparchan-Philoponană în care impulsul se disipă singur și căderea liberă în vid are o viteză terminală ese...

  Descoperirile astronomice ale lui Galileo și cercetările sale asupra teoriei copernicane au lăsat o moștenire durabilă ce conține categorisirea celor patru sateliți ai lui Jupiter descoperiți de Galileo (Io, Europa, Ganymede și Callisto) denumiți lunile galileene. Alte proiecte, principii și noțiuni științifice sunt numite după Galileo, printre care nava spațială Galileo, prima navă care a intrat pe orbita lui Jupiter, sistemul de navigație prin satelit Galileo, transformarea între două sisteme inerțiale din mecanica clasică denumită transformare galileană și unitatea de măsură Gal, cunoscută uneori sub numele de Galileo și care este o unitate non-SI pentru accelerație. În parte pentru că 2009 este al patrulea centenar al primei observații astronomice realizată de Galileo cu telescopul, Națiunile Unite l-au intitulat Anul Internațional al Astronomiei. Dramaturgul german din secolul al XX-lea Bertolt Brecht a dramatizat biografia lui Galileo în piesa sa Viața lui Galileo (1943). O ad...

  Sentința completă dată de Inchiziție în procesul lui Galileo Galilei[nefuncțională]
  Renunțarea publică a lui Galileo
  Animated Hero Classics: Galileo (1997) la Internet Movie Database
 3. Galileo Galilei (ガリレオ・ガリレイ) was a Japanese indie rock band from Wakkanai, Hokkaido.. Galileo Galilei was formed in 2007 by singer and guitarist Yūki Ozaki, guitarist Sōhei Funaya, bassist Hitoshi Sakō, and drummer Kazuki Ozaki.

  • 2007–2016
  • Yuuki Ozaki, Hitoshi Sako, Kazuki Ozaki
  • Elämä
  • Ura Ja Saavutukset
  • Legendat Ja Tarinat
  • Galilein Kirjoitukset
  • Galilein mukaan Nimettyjä kohteita Tai Asioita
  • Galileo Galilei kulttuurissa
  • Lähteet
  • Kirjallisuutta
  • aiheesta Muualla

  Galileo Galilei syntyi Pisassa, Toscanan maakunnassa, Italiassa 15. helmikuuta 1564. Hän oli matemaatikko ja muusikko Vincenzo Galilein ja Giulia Ammannatin seitsemästä lapsesta vanhin. Silloiseen toscanalaiseen tapaan esikoisen nimi oli muunnelma sukunimestä. Monien mielestä juuri Galileo oli perheen lapsista lahjakkain. Hän opiskeli jo nuorena latinaa, kreikkaa ja filosofiaa. Vuonna 1581 hän aloitti lääketieteen opiskelut Pisan yliopistossa. Pian hän kuitenkin huomasi, että on kiinnostunut enemmän matematiikasta kuin lääketieteestä, ja vaihtoi alaa. Galilei joutui jättämään yliopisto-opiskelunsa kesken, koska vanhemmilla ei ollut varaa maksaa hänen opintojaan, mutta hänelle tarjottiin silti opettajan paikka Pisan yliopiston matematiikan laitoksesta vuonna 1589. Vuonna 1592 hän siirtyi Padovan yliopistoon ja toimi siellä matematiikan laitoksessa geometrian, tähtitieteen ja mekaniikan opettajana aina vuoteen 1610 saakka.Sinä aikana Galilei keskittyi tieteelliseen työhön ja teki moni...

  Matematiikka ja tiede

  Galileo Galilein suurimpana saavutuksena voidaan pitää sitä, että hän kehitti merkittävästi tieteellistä metodia. Hän yhdisti kvantitatiiviset kokeet matemaattiseen analysointiin, mikä muodostaa yhä luonnontieteen perustan. Tämä metodi ei ollut yleisessä käytössä Galilein aikaan. Hänen isänsä, joka oli luutunsoittaja ja musiikkiteoreetikko, oli suorittanut epälineaarista riippuvuutta tutkivan kokeen. Kohteena oli viritetyn kielen jännityksen ja sävelkorkeuden riippuvuus. Nämä havainnot, jotka...

  Tähtitiede

  Galilei ei keksinyt linssikaukoputkea, mutta kehitti sitä merkittävästi. Lisäksi hän oli ensimmäisiä, joka käytti sitä tähtitaivaan havaitsemiseen. Hollannissa 1608 tehtyjen luonnosten avulla hän rakensi kaukoputken, jonka suurennos oli kolminkertainen. Myöhemmin hän pääsi 32-kertaiseen suurennokseen. Galilei esitteli ensimmäistä kaukoputkeaan venetsialaisille lainlaatijoille 25. elokuuta 1609. Hänen kehitystyönsä muodostui myös taloudellisesti kannattavaksi sivutoimeksi, sillä kauppiaat hyöt...

  Fysiikka

  Galilein teoreettinen ja kokeellinen työ kappaleiden liikkeen kuvaamiseksi muodosti pohjan klassiselle mekaniikalle, jonka Sir Isaac Newton kehitti myöhemmin. Hän oli pioneeri ainakin Euroopassatäsmällisessä kokeellisuudessa ja luonnonlakien matemaattisessa kuvaamisessa. Eräs kuuluisimmista Galileita koskevista tarinoista kertoo, että hän pudotti erimassaisia palloja Pisan kaltevasta tornista osoittaakseen, että putoamisaika ei riipu kappaleen massasta. Tämä oli vastoin Aristoteleen oppia, jo...

  Galilein elämästä kerrotaan monia tarinoita, joiden todenperäisyys lienee kyseenalainen. Galilei tuskin pudotteli esineitä Pisan kaltevasta tornista, eikä hän varmaankaan mumissut ”Se pyörii sittenkin” (Eppur si muove, oikeammin ”Se liikkuu sittenkin”) inkvisitiotuomioistuimessa.Vaikka Galilein yhteenotto inkvisitiotuomioistuimen kanssa onkin tieteenhistoriallisesti erittäin merkittävä, sen dramaattisuutta on tavattu suuresti liioitella. Esimerkiksi maalauksissa usein esitetään Galilein oikeudenkäynnissä olleen läsnä suuri joukko ihmisiä, vaikka tosiasiassa paikalla oli vain muutamia.

  Puutteellinen luettelo Galilein kirjoituksista. 1. Sidereus Nuncius (1610 Venetsia, latinaksi) 2. Kirje Suurherttuatar Christinalle(1615) 3. Il Saggiatore (1623, italiaksi) 4. Dialogo dei due massimi sistemi del mondo(1632, italiaksi) 5. Discorsi e Dimostrazioni Matematiche, intorno a due nuoue scienze(1638, italiaksi)

  Galilein kuut Jupiterissa
  Galileo-avaruusluotain– lähetettiin tutkimaan Jupiteria ja sen suurimpia kuita
  Galilei-kraatteri Kuussa
  Galileo Galilein elämä, (Leben des Galilei, Bertolt Brechtinnäytelmä, 1943)
  Lamp at Midnight, televisionäytelmä, Barrie Stavis, NBC, 1966
  Galileo Galilei, ooppera, Philip Glass, Mary Zimmerman ja Arnold Weinstein, 2002
  Galileo Galilein elämäkertaa käsiteltiin Dan Brownin kirjassa Enkelit ja demonit
  Lehti, Raimo: Tarina Galileista ja kaukoputkesta. Teoksessa Sidereus Nuncius. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1999. ISBN 951-9269-95-9.
  Sobel, Dava: Galileon tytär: Tiedettä, uskoa, rakkautta. (Galileo’s daughter: A historical memoir of science, faith, and love, 2000). Suomentanut Juhani Lindholm. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951...
  Galileo Galilei; Suomeksi toimittanut Raimo Lehti: Sidereus Nuncius. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 1999. ISBN 951-9269-95-9. Sisältää Raimo Lehden selittävän osan Tarina Galileista ja kaukoputke...
  Karttunen, Hannu: Vanhin tiede – Tähtitiedettä kivikaudesta kuulentoihin, s. 429–430. "Galileo Galilei (1564–1642)". Helsinki: Ursa, 2003. ISBN 978-952-5329-26-1.
  Sobel, Dava: Galileon tytär. Otava, 2000. ISBN 951-1-16779-0.
  Williams, Matt: The moons of Jupiter Universe Today. 15.9.2015. Viitattu 13.2.2019 (englanniksi).
  O'Connor, John Joseph: Galileo Galilei University of St Andrews, Scotland. marraskuu 2002. Viitattu 13.2.2019 (englanniksi).
 1. Anuncios
  relacionados con: Galileo Galilei wikipedia
 2. 100,000+ usuarios visitaron mylife.com el mes pasado

  Report includes: Contact Info, Address, Photos, Court Records & Reviews

 3. 100,000+ usuarios visitaron peoplelooker.com el mes pasado

  Explore Galilei's Public Records, Phone, Address, Social Media & More. Look Up Any Name. Explore Galilei's 1. Phone Number 2. Address 3. Email & More. Lookup Any Name - Try Today!

 4. 100,000+ usuarios visitaron search.alot.com el mes pasado

  Search for Domo Wikipedia info. Research & compare results on Alot.com online today. Find all the information you need for Domo Wikipedia online on Alot.com. Search now!

 1. Búsquedas relacionadas con Galileo Galilei wikipedia

  biografía de Galileo Galilei wikipediagalileo galilei biografia wikipedia
 1. Otras búsquedas realizadas