Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 28 resultados de búsqueda

  1. en.wikipedia.org › wiki › HouseHouse - Wikipedia

    Ideally, architects of houses design rooms to meet the needs of the people who will live in the house. Feng shui, originally a Chinese method of moving houses according to such factors as rain and micro-climates, has recently expanded its scope to address the design of interior spaces, with a view to promoting harmonious effects on the people living inside the house, although no actual effect ...

  2. Tudorowie, dynastia Tudorów – dynastia rządząca w Anglii (wraz z Walią) w latach 1485–1603.. Protoplastami tej dynastii byli Owen Tudor (Walijczyk – jego właściwe imię brzmiało: Owain ap Maredudd ap Tudur) – potomek Ednyfeda Fychana, oraz Katarzyna de Valois (córka króla Francji – Karola VI Szalonego), królowa Anglii – wdowa po Henryku V.

  3. Wazowie (szw. Vasaätten) – dynastia szwedzka panująca w Królestwie Szwecji w latach 1523–1654, w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1587–1668 oraz na Śląsku w księstwie opolsko-raciborskim w latach 1645–1666 i w księstwie nysko-otmuchowskim w latach 1625–1655.

  4. Der Text ist unter der Lizenz „Creative Commons Attribution/Share Alike“ verfügbar; Informationen zu den Urhebern und zum Lizenzstatus eingebundener Mediendateien (etwa Bilder oder Videos) können im Regelfall durch Anklicken dieser abgerufen werden.