Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 24 resultados de búsqueda
  1. Willem V 1748-1806 Vorst van Nassau-Dietz Prins van Oranje vanaf 1751 Stadhouder van alle 7 gewesten 1751-1795 ... Juliana Edenia Antonia Guillermo 1981 ...

  2. William the Silent (24 April 1533 – 10 July 1584), also known as William the Taciturn (translated from Dutch: Willem de Zwijger), or, more commonly in the Netherlands, William of Orange (Dutch: Willem van Oranje), was the main leader of the Dutch Revolt against the Spanish Habsburgs that set off the Eighty Years' War (1568–1648) and resulted in the formal independence of the United ...

  3. William V, Prince of Orange (1748–1806), last Stadtholder of the Dutch Republic and leader of the conservative faction Kingdom of the Netherlands [ edit ] William I of the Netherlands (1772–1843), also known as William Frederik of Orange-Nassau or William VI of Orange before his accession

  4. Willem V werd beschuldigd van heulen met de vijand: zijn volle neef George III, de koning van Engeland. Bovendien speelde de affaire met freule Constantia van Lynden hem parten. De Vierde Engels-Nederlandse Oorlog verliep door eerdere verwaarlozing van de vloot desastreus, op de Slag bij de Doggersbank na, en al in 1783 is een Vrede van Parijs (1783) gesloten.

  5. 18 de junio: Zaria de Orange-Nassau, la segunda hija del ya fallecido príncipe Friso de Orange-Nassau y de la princesa Mabel de Orange-Nassau, nieta de la princesa de los Países Bajos, Beatriz y su difunto marido, Claus van Amsberg, y sobrina de los reyes Guillermo Alejandro y Máxima. 23 de junio: Lee Chae-mi, actriz surcoreana.