Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 9 resultados de búsqueda

  1. Bernadotte [bæːɳäˈdɔtː] är en släkt som härstammar från det pyreneiska bergslandskapet Béarn.Det kungliga huset Bernadotte härstammar från fransmannen Jean Baptiste Bernadotte (1763–1844), som blev marskalk av Frankrike, furste av Pontecorvo och till sist kung under namnen Karl XIV Johan av Sverige och Karl III Johan av Norge.

  2. Marianne Bernadotte, the bride's paternal great-aunt by marriage . Count Michael and Countess Christine Bernadotte of Wisborg, the bride's first cousin once removed and his wife. Countess Kajsa Bernadotte of Wisborg, the bride's second cousin; Count Carl Johan and Countess Gunnila Bernadotte of Wisborg, the bride's paternal great-uncle and ...