Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 21 resultados de búsqueda

  1. William II, Prince of Orange, was the son of Frederick Henry, Prince of Orange, and Amalia of Solms-Braunfels. Frederick Henry was the youngest son of William the Silent (stadtholder 1559–1584); his older half brother Maurits of Nassau was stadtholder (1585–1625); he was stadtholder from 1625 to 1647.

  2. en.wikipedia.org › wiki › HenryHenry - Wikipedia

    Prince Harry (formally Prince Henry, Duke of Sussex), son of the Prince of Wales and grandson of the Queen of England; Henry of Prussia (disambiguation), multiple people; Henri, Grand Duke of Luxembourg; Henrik, Prince Consort of Denmark, né Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat; Prince Henry, Duke of Gloucester; Prince Henry of ...

  3. From William the Conqueror to Henry II. William I, King of England (1027-1087) Henry I, King of England (1068-1135) Matilda of Normandy (1102-1167) Henry II, King of England (1133-1189) From Henry II to William the Rich. Henry II, King of England (1133-1189) Matilda of England (1156-1189) William Longsword of Winchester

  4. Johann Wilhelm (1666–1729), Herzog von Sachsen-Eisenach, ⚭ I 1690 Amalia (1655–1695), Prinzessin von Nassau-Dietz, Tochter von Wilhelm Friedrich (1613–1664), Fürst von Nassau-Dietz (vgl. Stammliste des Hauses Nassau ); ⚭ II 1697 Juliane (1678–1707), Prinzessin von Baden-Durlach, Tochter von Karl Gustav (1648–1703), Prinz von Baden-Durlach, General (vgl.

  5. Naast de beeltenis van Willem van Oranje is geschreven: D'ondersaten en zijn niet van Godt gheschapen tot behoef van den prince om hem in alles wat hy beveelt weder het goddelick oft ongoddelick recht oft onrecht is onderdanigh te wezen ende als slaven te dienen maer den prince om d'ondersaten will sonder dewelcke hy geen prince en is om deselve met recht ende redene te regeren.