Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 2 resultados de búsqueda
  1. Herbert Hoover was born on August 10, 1874, in West Branch, Iowa. His father, Jesse Hoover, was a blacksmith and farm implement store owner of German, Swiss, and English ancestry. Hoover's mother, Hulda Randall Minthorn, was raised in Norwich, Ontario, Canada, before moving to Iowa in 1859.

  2. Herbert Clark Hoover urodził się 10 sierpnia 1874 w West Branch, jako syn kowala Jesse’ego Clarka Hoovera i pastorki Huldy Randall Minthor. Przyszły prezydent w wieku ośmiu lat został sierotą, a nim i jego rodzeństwem zaopiekowali się wujowie i ciocie mieszkający na pobliskich farmach.

  1. Otras búsquedas realizadas