Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 32 resultados de búsqueda

  1. Alexander Ramsay of Mar died at his estate after a short illness, on the eve of his 81st birthday. Family. Captain Alexander Ramsay of Mar and Lady Saltoun had three daughters: Hon. Katharine Fraser, Mistress of Saltoun (born 11 October 1957) Hon. Alice Elizabeth Margaret Ramsay of Mar (born 8 July 1961)

  2. 23/09/2022 · Các chương trình Ramsay's Kitchen Nightmares (Cơn ác mộng trong bếp của Ramsay) và Hell's Kitchen (Địa ngục nhà bếp) khiến ông trở nên nổi tiếng ở Mỹ. Năm 2010, ông đảm nhận vai trò nhà sản xuất và giám khảo cho chương trình MasterChef (Vua đầu bếp) của Mỹ.

  3. 10/09/2022 · Du lịch. Những cung điện xa hoa của Nữ hoàng Elizabeth II. Thứ bảy, 10/9/2022 17:01 (GMT+7) Nữ hoàng Elizabeth II có tổng tài sản lên đến 421 triệu USD, phần lớn số tiền này được chi vào việc duy trì, trùng tu các tài sản khác nhau của bà trên khắp Vương quốc Anh.