Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 38 resultados de búsqueda

  1. Józef Grzegorz Chłopicki herbu Nieczuja (ur. 14 marca 1771 w Kapustynie [1] , zm. 30 września 1854 w Krakowie ) – generał dywizji Wojska Polskiego , uczestnik insurekcji kościuszkowskiej , wojen napoleońskich , powstania listopadowego ; baron cesarstwa , baron w Królestwie Polskim w 1820 [2] , wolnomularz .

  2. Do upadku powstania i przegrania wojny w dużym stopniu przyczynili się niewierzący w możliwość zwycięstwa i w gruncie rzeczy lojalistycznie nastawieni wobec cesarza arystokratyczni przywódcy polityczni m.in. Adam Jerzy Czartoryski oraz dowódcy: generałowie Józef Chłopicki, Jan Skrzynecki, Jan Krukowiecki, Henryk Dembiński i Maciej Rybiński.

  3. W bojach tych VIII Korpus znów poniósł ciężkie straty broniąc zaciekle odcinka Dölitz-Probstheide. Jednak zbyt wczesne zniszczenie mostu na Elsterze spowodowało zgubę wielu oddziałów. W rzece znalazł również śmierć książę Józef Poniatowski, wódz naczelny Wojska Polskiego i najmłodszy marszałek Francji.

  4. Józef Rautenstrauch herbu własnego (ur. 13 listopada 1773 w Warszawie, zm. 28 sierpnia 1842 w Warszawie) – polski i rosyjski generał dywizji, Szef Wydziału Działań Wojennych Ministerstwa Wojny w 1811 roku, od 1832 Prezes Teatrów Rządowych w Królestwie Kongresowym, radca stanu Królestwa Kongresowego w 1830 roku, członek Komisji Najwyższej Egzaminacyjnej w Królestwie w 1829 roku.

  5. Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego – lista alfabetyczna oficerów, którzy w czasie służby w Wojsku Polskim lub pośmiertnie zostali awansowani (zatwierdzeni, zweryfikowani) w stopniach generałów i admirałów

  6. Dyktator Romuald Traugutt i kult jego pamięci we Lwowie / Józef Białynia Chołodecki, Lwów 1925 Polona; 5 sierpnia 1864 r.: ze wspomnień naocznego świadka / Aleksander Kraushar, Warszawa 1916 Polona; Wojskowa służba Traugutta/ Stefan Pomarański, Warszawa: s.n., 1929 Polona

  7. Józef wykręcał się pod pozorem złego stanu zdrowia wynikłego z niewyleczonych ran. W 1798 zmarł na przymusowej emigracji w Petersburgu jego stryj Stanisław August Poniatowski . Poniatowski udał się tam na pogrzeb stryja i pozostał kilka miesięcy celem pozałatwiania niezbędnych formalności prawnych i spadkowych, jak i uregulowania stosunków z carem Pawłem i jego dworem.