Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 291 resultados de búsqueda

 1. Hace 6 días · Premierem najdłużej sprawującym swój urząd na przestrzeni lat był Józef Cyrankiewicz, który w ramach pięciu gabinetów RP i PRL urzędował 8239 dni. W okresie międzywojennym najdłużej urzędującym premierem był Felicjan Sławoj Składkowski (1233 dni), wśród premierów rządu na uchodźstwie Antoni Pająk (3565 dni), a w III RP Donald Tusk (2502 dni).

  • 5 października 1807
  • Polska
 2. 12 de ene. de 2023 · Józef Chłopicki i kompleks klęski Napoleona Był jednym z najbardziej doświadczonych polskich dowódców epoki zrywu listopadowego. Z armią napoleońską zwojował całą Europę – od Półwyspu...

 3. 3 de ene. de 2023 · Przywódcy powstania listopadowego, czyli Jan Zygmunt Skrzynecki i Chłopicki dowodzili wojskami polskimi w latach 1830-1831 - fot. domena publiczna Pierwsi przywódcy powstania listopadowego Wybuch powstania listopadowego nastąpił w godzinach wieczornych 29 listopada 1830 roku.

  • Oddziały Polskie przed Rokiem 1812, Przebieg Wojny Whiszpanii
  • Legianadwiślańska I Przebieg Wojny W Hiszpanii,Najważniejsze Stoczone Bitwy
  • Polacy W Wojnach Napoleońskich:Kampania Na Rosję W 1812 Roku

  Dywizjewojska polskiego utworzone w latach 1806-1807, ich dowódcy

  W roku 1806 uformowane zostały trzy dywizjewojska polskiego. Wszystkie składały się z 4 pułków piechoty, 2 pułków jazdy oraz baterii artylerii.Pierwsza z tych dywizji to Legia Warszawska,która od roku 1806 była formowana przez księcia Józefa Poniatowskiego naMazowszu. Legia Warszawska zdobyła doświadczenie bitewne m.in. w walkach podGrudziądzem. W roku 1808 żołnierzy Legii wysłano do Hiszpanii. Częściowo zostałytam zresztą wysłane pułki wchodzące w skład wszystkich trzech dywizji. Kolejną z n...

  LegionyPolskie i późniejsze losy ich kontynuatorów

  Nieco inna historia była związana zżołnierzami pochodzącymi z dawnych Legionów Polskich. Legionyprzekształcone zostały najpierw w Legię Polsko-Włoską, dotyczyło tojednostek znajdujących się w roku 1806 pod komendą króla Neapolu JózefaBonaparte. Decyzją Napoleona jednostki wchodzące w skład tej Legii miałypierwotnie służyć za jedną z baz powstających polskich sił zbrojnych,postanowił zatem o ich przemieszczeniu na Śląsk. Stopniowo oddziały Legiidotarły na miejsce, pokonując m.in. pod Szczawien...

  Legia Nadwiślańska wzięła przedewszystkim udział w walkach w Hiszpanii. Trafiła tam wiosną 1808 roku. Dowódcą(komendantem) Legii był wtedy Józef Chłopicki. Początkowo działania rozpoczęław ramach korpusu generała Lefebvre-Desnouttesa. Po raz pierwszy Legia miałaokazję pokazać swoje możliwości w bitwie pod Mallen (13 czerwca 1808 roku),kiedy to zdob...

  Polskiewojska: liczebność, dowódcy, najważniejsze bitwy, przebieg kampanii

  Zdecydowanie największe siłypolskie uczestniczyły w kampanii Napoleona na Rosję w 1812 roku. Największympolskim elementem Wielkiej Armii Napoleona był V korpus dowodzony przez księciaJózefa Poniatowskiego. Liczył on 36 000 żołnierzy oraz 74 armaty. W jego ramachistniały 3 dywizje piechoty, dowodzone przez gen. Zajączka, gen. Dąbrowskiegooraz generałów Kamienieckiego, a potem Kniaziewicza. Ogółem łącznie z LegiąNadwiślańską w Wielkiej Armii znalazło się około 85 700 Polaków, którzy mielizapisa...

  Działalnośćpolskich żołnierzy w czasie pobytu w Moskwie i w trakcie odwrotu, bitwy

  10 września Legia Nadwiślańskawzięła udział w potyczce pod wsią Krymskoje. W walce ranny został gen. JózefChłopicki. 14 zaś września Wielka Armia wkroczyła już do w większościopuszczonej Moskwy. Pierwsi w stolicy Rosji stanęli huzarzy (10 pułk) pod dowództwempłk. Jana Umińskiego. Pobyt Armii Napoleona w Moskwie został jej skutecznieuprzykrzony przez grasujące bandy, wzniecające masowo pożary. Powszechna wśródżołnierzy francuskich była demoralizacja. Jednocześnie wspomina się, że jejpoziom naj...

 4. 12 de ene. de 2023 · Ranny został gen. Józef Chłopicki, który po doznanej kontuzji oddał dowództwo gen. Janowi Skrzyneckiemu. Wybór okazał się fatalny, ponieważ dla nowego dowódcy ważne było jedynie było to, by porozumieć się z Dybiczem. Jednakże większość szeregowych żołnierzy nie podzielała zdania Skrzyneckiego.

 5. 3 de ene. de 2023 · Nawet dyktator powstania, Józef Chłopicki próbował negocjować z władcą rosyjskiego imperium. Przyglądając się opisowi dalszego przebiegu powstania listopadowego widać jak romantyczne gesty radykałów zderzają się z bezwzględną polityką cesarza.

 6. 3 de ene. de 2023 · Ostrożnie działał gen. Józef Chłopicki, który próbował początkowo doprowadzić do rokowań z carem. Bieg historii zmieniło przejęcie decydującego głosu przez radykałów z Towarzystwa Patriotycznego. 31 stycznia ogłoszono detronizację Mikołaja I jako króla polskiego. Po dotarciu tych informacji do Rosji rozpoczęła się wojna.