Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 130.000 resultados de búsqueda

  1. Prince Jeremi Wiśniowiecki ( Ukrainian: Ярема Вишневецький, romanized : Yarema Vyshnevetskyi; 1612 – 20 August 1651), nicknamed Hammer on the Cossacks ( Polish: Młot na Kozaków ), was a notable member of the aristocracy of the Polish–Lithuanian Commonwealth, Prince of Vyshnivets, Lubny and Khorol in the Crown of the Kingdom of Poland and the fat...

    • Jeremi Michał Korybut Wiśniowiecki
  2. Jeremi Wiśniowiecki jest jednym z bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza Ogniem i mieczem, gdzie przedstawiono go jako postać pozytywną. W ekranizacji powieści w rolę księcia wcielił się Andrzej Seweryn. Jest również bohaterem wiersza i pieśni Jacka Kaczmarskiego Kniazia Jaremy nawrócenie.

  3. 22 de dic. de 2013 · Jeremi Wiśniowiecki to jedna z najbarwniejszych postaci I Rzeczypospolitej, wojewoda ruski, najbogatszy magnat na Ukrainie, dowódca wojsk koronnych, postrach Kozaków, dążący do pacyfikacji powstania Chmielnickiego. Osoba księcia po dziś dzień budzi ambiwalentne odczucia.

  4. Jeremi Wiśniowiecki (1612-1651) Wpływowy arystokrata, wojewoda ruski i ojciec króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Książę na Wiśniowcu, Łubniach i Chorolu. Był jednym z najzamożniejszych magnatów na ziemiach ukrainnych. Uczestnik wojny z Rosją, walk z Tatarami (w tym sławnej bitwy pod Ochmatowem, 1644).

  5. El príncipe Jeremi Wiśniowiecki (ucraniano: Ярема Вишневецький - Yarema Vyshnevetsky; 1612 - 20 de agosto de 1651) apodado Hammer on the Cossacks (polaco: Młot na Kozaków), fue un miembro notable de la aristocracia de la Commonwealth polaco-lituana, príncipe de Wiśniowiec, Łubnie y Chorol en la Corona del Reino de ...

  6. Jeremi Wiśniowiecki Michał Serwacy Wiśniowiecki The House of Wiśniowiecki ( Ukrainian: Вишневецькі, romanized : Vyshnevetski; Lithuanian: Višnioveckiai) was a Polish-Lithuanian princely family of Ruthenian-Lithuanian origin, notable in the history of the Polish–Lithuanian Commonwealth.

  7. Prince Jeremi Wiśniowiecki ( Ukrainian: Ярема Вишневецький, romanized: Yarema Vyshnevetskyi; 1612 – 20 August 1651), nicknamed Hammer on the Cossacks ( Polish: Młot na Kozaków ), was a notable member of the aristocracy of the Polish–Lithuanian Commonwealth, Prince of Vyshnivets, Lubny and Khorol in the Crown of the Kingdom of Poland and the fath...