Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 36 resultados de búsqueda

  1. (Jan) Onufry Zagłoba herbu Wczele – postać literacka stworzona przez Henryka Sienkiewicza w Trylogii.Jest on ucieleśnieniem stereotypu polskiego szlachcica: przejawia skłonność do trunków, tromtadracji, mitomanii.

  2. Andrzej Kmicic – postać fikcyjna, główny bohater powieści Potop Henryka Sienkiewicza.Pojawia się też przejściowo w następnej części Trylogii (Pan Wołodyjowski).

  3. 1999: Ogniem i mieczem jako Jeremi Wiśniowiecki; 2000: Prymas. Trzy lata z tysiąca jako Stefan Wyszyński; 2002: Zemsta jako Rejent Milczek; 2003: Par amour jako François; 2003: Dom Juan jako Dom Juan; 2004: Jak dwie krople wody jako profesor Cardoze; 2006: Kto nigdy nie żył… jako ordynator; 2007: Cyrano de Bergerac jako hrabia de Guiche

  4. 04/11/2022 · Wyczerpana buntem Chmielnickiego i potopem szwedzkim Rzeczpospolita musiała przeciwstawiać się także Rosji. Wojna nie była pasmem porażek. Dzięki zdolnym dowódcom udawało się odnosić spektakularne zwycięstwa nad Moskalami.

  5. en.wikipedia.org › wiki › August_20August 20 - Wikipedia

    1651 – Jeremi Wiśniowiecki, Polish nobleman (b. 1612) 1672 – Cornelis de Witt, Dutch lawyer and politician (b. 1623) 1672 – Johan de Witt, Dutch mathematician and politician (b. 1625) 1680 – William Bedloe, English spy (b. 1650) 1701 – Sir Charles Sedley, 5th Baronet, English playwright and politician (b. 1639)

  6. 02/11/2022 · W 1649 roku stała się miejscem konfrontacji wojsk Rzeczypospolitej, którymi przewodził wpływowy magnat i dowódca wojsk koronnych Jeremi Wiśniowiecki z oddziałami wodza kozackiego Bohdana Chmielnickiego. Historię tego oblężenia barwnie przedstawił w powieści „Ogniem i mieczem” Henryk Sienkiewicz.

  7. Michał Wołodyjowski, właśc.Jerzy Michał Wołodyjowski herbu Korczak – postać literacka, jeden z głównych bohaterów Trylogii Henryka Sienkiewicza.Ze względu na niski wzrost zwany małym rycerzem.