Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 30 resultados de búsqueda

  1. Jan Stanisław Jabłonowski herbu Prus III (ur. 1669, zm. 28 kwietnia 1731 we Lwowie) – chorąży wielki koronny od 1687, wojewoda wołyński od 1693, wojewoda ruski od 1697, kanclerz wielki koronny w latach 1706–1709, generał ziem ruskich, starosta mościcki, pisarz polityczny i poeta, kawaler (hiszpańskiego) orderu Złotego Runa.

  2. Jeremi Wiśniowiecki died in 1651, when most of his enormous estate remained under Cossack or Russian control. From 1651 – 1655, young Michał was under the care of Karol Ferdynand Vasa, the bishop of Wrocław and Płock. The boy stayed at the residence of the Bishops of Płock, in the town of Brok.

  3. Michał Tomasz Wiśniowiecki herbu Korybut, znany we współczesnej historiografii jako Michał Korybut Wiśniowiecki (ur. 31 maja 1640 w Białym Kamieniu [a] , zm. 10 listopada 1673 we Lwowie ) – król Polski i wielki książę litewski w latach 1669–1673 jako Michał I [b] .

  4. Ogniem i mieczem (wł.Col ferro e col fuoco) – włosko-francusko-jugosłowiański film historyczno-przygodowy z 1962 na motywach powieści Henryka Sienkiewicza pod tym samym tytułem.

  5. With Fire and Sword (Polish: Ogniem i mieczem) is a historical novel by the Polish author Henryk Sienkiewicz, published in 1884.It is the first volume of a series known to Poles as The Trilogy, followed by The Deluge (Potop, 1886) and Fire in the Steppe (originally published under the Polish title Pan Wołodyjowski, which translates to Lord Wolodyjowski).

  6. 30/06/2022 · Jerzy Michał Wołodyjowski to jedna z najważniejszych postaci polskiej literatury historycznej. Jednak człowiek, na którym wzorował się Henryk Sienkiewicz istniał naprawdę, a nawet ...