Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 341.000 resultados de búsqueda
 1. Anuncios
  relacionados con: Meter över havet wikipedia
 2. 100,000+ usuarios visitaron peoplelooker.com el mes pasado

  Explore Oever's Public Records, Phone, Address, Social Media & More. Look Up Any Name. Explore Oever's 1. Phone Number 2. Address 3. Email & More. Lookup Any Name - Try Today!

 3. 100,000+ usuarios visitaron search.alot.com el mes pasado

  Search for Domo Wikipedia info. Research & compare results on Alot.com online today. Find all the information you need for Domo Wikipedia online on Alot.com. Search now!

 1. Meter över havet (m ö.h. [1]) är ett mått som anger höjden i förhållande till havsytan.Det används ofta för att ange höjden på berg och liknande. Anledningen är att världshaven har approximativt samma nivå över hela jordytan och därmed utgör en naturlig refere

 2. I. Berg i Indien 200 meter över havet eller högre ‎ (1 kategori, 2490 sidor) Berg i Indonesien 200 meter över havet eller högre ‎ (1 kategori, 1477 sidor) Berg i Irak 200 meter över havet eller högre ‎ (1 kategori, 365 sidor) Berg i Iran 200 meter över havet eller högre ‎ (1 kategori, 102 sidor)

 3. Kategori:Berg 3000 meter över havet eller högre. Bergstoppar som ligger 3 000 m eller mer över havets nivå, upp till 4 000 m. Wikimedia Commons har media som rör Berg 3000 meter över havet eller högre.

  • Bergets Höjd
  • utbredning
  • Historia
  • Leder
  • Risker
  • Flora och Fauna
  • Svenskar Som Nått Toppen
  • Se även
  • Externa länkar

  I mars 1856 kungjorde Andrew Waugh, generaldirektör för det indiska lantmäteriverket, att Mount Everest (då namngiven Peak XV) var 29 002 fot högt (8 839,8 meter). Det gjordes efter år av beräkningar baserade på observationer gjorda av Great Trigonometric Survey. Höjden 8 848 meter över havet, som oftast anges idag, kommer från en indisk undersökning 1955, vilken gjordes närmare berget än de brittiska mätningarna kring 1850, även denna med hjälp av teodoliter. Denna höjd bekräftades senare av en kinesisk undersökning 1975.[3]I båda dessa undersökningar mätte man höjden på snöhättan, inte själva berget. I maj 1999 utförde en amerikansk forskargrupp, ledd av Bradford Washburn, en mätning med hjälp av GPS som visade att själva berget är 8 850 meter högt (med en snöhätta med en tjocklek av en meter).[4][5][6] Den 9 oktober 2005 tillkännagav Kina, efter månader av mätningar och beräkningar, att Mount Everests höjd är 8 844,43 meter över havet med en säkerhet av ±0,21 meter. De gör ansprå...

  En detaljerad fotogrammetrisk karta (skala 1:50 000) över Khumbu, omfattande bland annat södra sidan av Mount Everest, skapades av Erwin Schneider som en del av den internationella expeditionen till Himalaya 1955. En ännu mer detaljerad topografisk karta över Mount Everest skapades, under slutet av 1980-talet, av Bradford Washburn genom att använda omfattande flygfotografering till hjälp.[10] Plattektoniken i området antas orsaka att berget växer och rör sig i riktning mot nordost. Två rapporter uppger att berget växer med 4 millimeter årligen samt förflyttar sig mot nordost med mellan 3 och 6 millimeter varje år.[6][11] En annan rapport menar att sidoförflyttningen är större, 27 millimeter årligen.[12] En rapport pekar dock på att bergets totala höjd minskar om man ser till dess krympande snöhätta.[13]

  Indiens trigonometriska uppmätning

  När det brittiska imperiet 1808 grundade Great Trigonometric Survey of India, för att kartlägga den indiska halvön och Himalaya, lades grunden till att hitta Mount Everest. Man startade i södra Indien och förflyttade sig successivt norrut, i takt med att mätningarna blev klara. Arbetet var mödosamt och tog lång tid. För att kunna mäta höjder så exakt som möjligt använde man 500 kg tunga teodoliter (som det krävdes 12 män för att kunna förflytta). Mätningarna kom under 1830-talet fram till Him...

  Tidiga expeditioner

  Under 1903–1904 invaderades Tibet av en brittisk expedition ledd av Francis Younghusband, för att tvinga landet att öppna sina gränser och bevilja ett (för britterna) förmånligt handelsavtal. Under denna "expedition" tog J. Claude White 1904 det första fotografiet av berget som visar detaljer. Bilden visar bergets östra sida och är tagen från Kampa Dzong(cirka 150 kilometer från Mount Everest). Intresset bland äventyrare att bestiga Mount Everest var efter upptäckten av berget inte särskilt s...

  Brittiska expeditionen 1953 – Hillary och Norgay

  Den nionde brittiska expeditionen till Mount Everest, ledd av överste John Hunt, nådde 1953 Nepals sida av berget. Hunt hade valt ut två klättringspar till att försöka nå toppen. Det första klättringsparet (bestående av Charles Evans och Tom Bourdillon) nådde den 26 maj, efter svår klättring i nästan stormvindar, Sydtoppen (8 770 meter över havet) innan de tvingades vända på grund av utmattning och att lufttuberna höll på att ta slut.[30] Den 28 maj sattes ett tält upp på 8 510 meters höjd av...

  Mount Everest har bestigits via 18 olika leder eller kombinationer av leder. Berget har dock två huvudleder, southeast ridge i Nepal och northeast ridge i Tibet, Kina. Av de två huvudlederna är Southeast ridge tekniskt sett mer lättbestigen, och är den mest använda. Det var denna led som Edmund Hillary och Tenzing Norgay använde när de besteg berget 1953. De flesta bestigningarna sker under maj, innan monsunen inträffar.

  Det är mycket farligt att klättra på Mount Everest på grund av risker för bland annat fall, laviner, fallande sten, höjdsjuka och förfrysning. Det är mycket svårt och riskabelt att genomföra räddningsaktioner för de som är skadade och inte kan ta sig ner för egen maskin. Eftersom förhållandena på berget är svåra lämnas döda oftast kvar då det är svårt att få ner liken. Detta gör att man längs de vanligaste lederna kan se döda kroppar.[43]

  På grund av den stora höjden är lufttrycketpå Mount Everest endast 326 mbar, knappt en tredjedel av lufttrycket vid havsytan (vilket också gör att det finns ungefär en tredjedel så mycket syre som vid havsytan). Därför ligger kokpunkten för vatten redan vid 70 grader Celsius vid Mount Everests topp, istället för normala 100 grader Celsius vid havsytan. Därtill gör stora temperaturvariationer och kraftig vind att bara några få djurarter klarar av att leva på berget. Euophrys omnisuperstes, en liten hoppspindel, hittades så högt som 6 700 meter över havet av R.W.G. Hingston 1924, vilket gör den till det permanent högst levande, icke mikroskopiska, djuret på jorden. Vad dess födokälla är var länge ett mysterium. Den ligger och lurar i sprickor och får sin föda från ihjälfrusna flugor och hoppstjärtar, som lever på en höjd upp till 6 000 meter över havet som förts upp av vinden. Det bör påpekas att det med stor sannolikhet även finns mikroskopiskt liv på ännu högre höjder.[47] Av ryggra...

  Den 11 maj 1990 blev Mikael Reuterswärd den förste svensken att nå toppen. Han gjorde det tillsammans med Tim Macartney-Snape och Andy Lapkass. Oskar Kihlborg nådde toppen 7 timmar senare samma dag. Han ingick i en mindre expedition tillsammans med Rob Hall (hans första bestigning) som besteg berget längs South East ridge. I expeditionen ingick bland annat sonen till Sir Edmund Hillary, Peter Hillary, som lyckades nå toppen den 10 maj. År 1989 hade samma grupp gjort ett första försök men stoppades på grund av dåligt väder. Året efter, den 20 maj, besteg Lars Cronlund berget från nordsidan, via den mycket krävande Super Couloir-leden. Två sherpas som var med i denna svenska expedition, ledd av Jack Berg, hade redan fem dagar innan nått toppen. Expeditionen som följde Japanese Couloir och Hornbein Couloir blev en revansch för Lars Cronlund som år 1987 deltog i Ebbe Wahlundsexpedition men tvingades vända några hundra meter innan målet på North East Ridge (standardleden). Den 23 maj 199...

  Wikimedia Commons har media som rör Mount Everest.Bilder & media
  Wikiquote har citat av eller om Mount Everest.Citat
  Webbkamera riktad mot Mount Everest från toppen av Kala Patthar(uppdaterar var femte minut)
 4. Meter över havet (m ö.h. [1]) är ett mått som anger höjden i förhållande till havsytan.Det används ofta för att ange höjden på berg och liknande. Anledningen är att världshaven har approximativt samma nivå över hela jordytan och därmed utgör en naturlig referenspunkt.

 5. Meter över havet (m ö.h. [1]) är ett mått som anger höjden i förhållande till havsytan.Det används ofta för att ange höjden på berg och liknande. Anledningen är att världshaven har approximativt samma nivå över hela jordytan och därmed utgör en naturlig referenspunkt.

  • Stockholmsområdet Under Stenåldern
  • Stockholmsområdet Under Brons- och Järnåldern
  • Stockholmsområdet från Medeltiden Till Idag

  För cirka 10 300 år sedan[7][8] stod isgränsen i höjd med Stockholmstrakten.[9] Då låg området minst 150 meter under nuvarande havsvattennivå[10] och en isbarriär sträckte sig i öst-västriktning förbi nuvarande Hornstull. Avsmältningen och isens tillbakadragande mot norr gick mycket fort, i genomsnitt handlade det om cirka 250 meter per år. Knappt tio år efter att iskanten stod vid Hornstull hade den förflyttat sig norrut till Stockholms ström och efter 15 år hade den nått dagens Norrtull. På bara tjugo år blev dagens Stockholm isfritt.[11] Hur landskapet såg ut efter isens reträtt kan man ana när man betraktar obebodda kobbar och skär i Stockholms skärgård. De avsmältande ismassorna bildade starkt strömmande vattendrag, där jättegrytor bildades. En sådan, 2,7 meter djup gryta hittades vid bygget av Haga tingshus. I Flatens naturreservat syns ett mindre klapperstensfält intill en brant sluttning mitt i skogen. Det formades för cirka 5000 år sedan av Litorinahavets svallvågor. Fältet...

  I början av bronsåldern låg stränderna drygt 20 meter över nuvarande havsytan (ö.h.y.)[13], det visar fynd från strandbundna bronsåldersboplatser i Björnlunda och Korsnäs, dessa påträffades 35 meter ö.h.y. Nu började en lång och mycket kraftig recession och i början av järnåldern låg strandlinjen på ungefär 12 meter ö.h.y.[13], som styrks av fynd på Helgö. Det betyder att landhöjningen under bronsåldern låg vid 20 millimeter per år (mot dagens 4 millimeter).[5] Av Stadsholmen, där Stockholm skulle anläggas, syntes fortfarande ingenting, men på Norrmalm kom Brunkebergsåsen upp ur havet och Åsön (Södermalm) reste sig alltmera ur vattnet. På Åsöns mitt blev sjön Fatburen kvar av en tidigare havsvik. När Fatburen utdikades på 1860-talet fann man de äldsta spåren av mänskliga bosättningar inom det som skulle bli Stockholms stad.[17] Fynd av skålgropar i Högalidsparkens västra del bekräftar att det funnits boplatser från bronsåldern på flera håll på Åsön. Under bronsåldern var även Årstaf...

  Efter vikingatidens transgressiva fas inträffade på 1300- och 1400-talen en kraftig regression som fynd i den så kallade Riksgropen på Helgeandsholmen bevisar, en period som sammanfaller med Stockholms grundande och tidiga år som stad.[23] Att anlägga en stad vid tröskeln mellan Mälaren och Saltsjön hänger intimt samman med Mälarens isolering från Östersjön, när vikingatidens farleder relativt snabb blev obrukbara.[24] Landhöjningen fortsatte efter 1400-talet med mindre variationer och med en ökningstakt av cirka 4–5 millimeter per år. Även denna blygsamma förändring betydde en höjning med 2,5 meter på 500 år och lämnade tydliga spår i Stockholmsområdet. Ett påtagligt exempel är Karl XI:s fiskarstuga från 1680-talet som fortfarande står kvar på samma plats där den en gång byggdes på Fiskartorpet invid Husarvikens strand. Idag ligger stugan långt uppe på land. På Erland Ströms karta från 1779, som visar 1696 års förhållanden, är Husarviken, Laduviken, Uggleviken och Lillsjön fortfara...

 1. Anuncios
  relacionados con: Meter över havet wikipedia
 2. 100,000+ usuarios visitaron peoplelooker.com el mes pasado

  Explore Oever's Public Records, Phone, Address, Social Media & More. Look Up Any Name. Explore Oever's 1. Phone Number 2. Address 3. Email & More. Lookup Any Name - Try Today!

 3. 100,000+ usuarios visitaron search.alot.com el mes pasado

  Search for Domo Wikipedia info. Research & compare results on Alot.com online today. Find all the information you need for Domo Wikipedia online on Alot.com. Search now!