Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 3.120 resultados de búsqueda

  1. Anuncio

    relacionado con: Kenneth Arrow
  1. Hace 1 día · Joseph Eugene Stiglitz ( / ˈstɪɡlɪts /; born February 9, 1943) is an American New Keynesian economist, [2] a public policy analyst, and a full professor at Columbia University. He is a recipient of the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences (2001) and the John Bates Clark Medal (1979). [3] [4] He is a former senior vice president and ...

  2. Hace 16 horas · 3,000+ [6] 20,000–62,000 total dead [7] The Laotian Civil War (1959–1975) was a civil war in Laos which was waged between the Communist Pathet Lao and the Royal Lao Government from 23 May 1959 to 2 December 1975. It is associated with the Cambodian Civil War and the Vietnam War, with both sides receiving heavy external support in a proxy ...

  3. 29/11/2022 · Det är en behändig liten bok på blott 152 sidor, men full av små detaljer (så att säga). I början av boken möter vi en medelålders kvinna, nedbäddad med hög feber, ett visst virus nämns, men i övrigt inga detaljer om just sjukdomen. Det är i feberdvalan som kvinnan minns tillbaka på människor som på ett eller annat sätt varit viktiga i hennes liv.

  1. Otras búsquedas realizadas