Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 54.700 resultados de búsqueda

 1. Konstanty Wasyl Ostrogski (2 February 1526 – 13 or 23 February 1608, also known as Kostiantyn Vasyl Ostrozkyi, Ukrainian: Костянтин-Василь Острозький, Belarusian: Канстантын Васіль Астрожскi, Lithuanian: Konstantinas Vasilijus Ostrogiškis) was a Ruthenian Orthodox magnate of the Polish–Lithuanian Commonwealth, a prince, starost of Volodymyr, marshal of Volhynia and voivode of the Kiev Voivodeship.

  • Aleksandra Słucka
  • Ostrogski
 2. Konstanty Wasyl Ostrogski – książę, ruski magnat, starosta włodzimierski, wojewoda kijowski od 1559 i marszałek ziemi wołyńskiej, poczwórny senator, dowódca wojsk i obrońca kresów przeciwko Tatarom, działacz oświatowy, rozwijający kulturę i oświatę na Wołyniu, założyciel szkoły i drukarni, tworząc z miasta Ostroga wybitne ognisko oświaty i gromadząc uczonych na swym dworze. Kanonizowany przez Kościół Prawosławny Ukrainy jako prawowierny książę.

 3. 5 de nov. de 2018 · Konstanty Wasyl Ostrogski (ur. 2 lutego 1526 w Ostrogu, zm. 13 lutego (23 lutego) 1608 w Ostrogu) – książę, ruski magnat, starosta włodzimierski, wojewoda kijowski od 1559 i marszałek ziemi wołyńskiej (1550), poczwórny senator, dowódca wojsk i obrońca kresów przeciwko Tatarom, działacz oświatowy, rozwijający kulturę i oświatę na Wołyniu, założyciel szkoły i drukarni, tworząc z miasta Ostroga wybitne ognisko oświaty i gromadząc uczonych na swym dworze.

 4. Ostrogski began his military career under John I Albert, King of Poland. He took part in successful campaigns against the Tatars and Grand Duchy of Moscow. For his victory near Ochakiv against Mehmed I Giray's forces he was awarded with the title of Grand Hetman of Lithuania. He was the first person to receive this title.

  • Ivan Ostrogski
  • Ostrogski
 5. Konstanty Wasyl Ostrogski (2 February 1526 – 13 (23) February 1608, Belarusian language: Канстантын Васiль Астрожскi Lithuanian language: Konstantinas Vasilijus Ostrogiškis Ukrainian: Костянтин-Василь Острозький) was a magnate of the Polish-Lithuanian Commonwealth, a prince, starost of Volodymyr-Volynskyi, marshal of Volhynia and voivode of the Kiev Voivodeship.

 6. 19 de may. de 2022 · Konstantinas Ostrogiškis – vienas geriausių karvedžių Darius Baronas, „Veidas“, 2007 m. Династія Острозьких Konstantinas Ostrogiškis (g. apie 1460 m. Voluinėje, Ostrogo pilyje – m. 1530 m.) – Lietuvos didysis etmonas, Trakų vaivada (nuo 1522 m.), Vilniaus kaštelionas (nuo 1511 m.). Biografija

 7. Konstanty Wasyl Ostrogski was an Orthodox magnate of the Polish-Lithuanian Commonwealth, a Ruthenian prince, starost of Volodymyr-Volynskyi, marshal of Volhynia and voivode of the Kiev Voivodeship. Career Ostrogski refused to help False Dmitriy I and supported January Zamoyski. The date of birth of Konstanty Wasyl Ostrogski is disputed.