Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. Kristina Gyllenstierna. Kristina Nilsdotter de Fogelvik, heredera de Tullgarn, que posteriormente sería conocida como Kristina Gyllenstierna (en vida se la llamaba "Fru Kristina") (1494-1559), fue la esposa de Sten Sture el Joven, Regente de Suecia, y tras su muerte ella misma se convirtió en Regente y organizadora de la defensa y resistencia ...

  2. Christina Nilsdotter Gyllenstierna of Fogelvik (Swedish: Kristina or Kerstin: 1494 – January 1559, Hörningsholm Castle) was a Swedish noblewoman. She was married to the Swedish regent Sten Sture the Younger, and led the Swedish resistance against Christian II of Denmark after the death of her spouse.

  3. 13 de nov. de 2020 · Kristina Gyllenstierna and the Stockholm Bloodbath. When state councillor Sten Sture the Younger died, it was his wife Kristina Gyllenstierna who led the resistance against the union. She defended the country's most important stronghold: Stockholm. Kristina was the daughter of state councillor Nils Eriksson Gyllenstierna and Sigrid ...

  4. Kristina Nilsdotter Gyllenstierna was a member of the upper nobility who exerted significant political power during her lifetime. To posterity she is largely remembered as the defender of Stockholm around the time that King Christian II of the Kalmar Union attempted to conquer the city in 1520.

  5. Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna), född omkring 1494, död 5 januari 1559 [2] på Hörningsholms slott, begravd i Trosa lands kyrka, är en av den svenska historiens mest berömda kvinnor; gift med regenten (riksföreståndaren) Sten Sture den yngre, ledde hon efter hans död den svenska frigörelsekampen mot Danmark, organiserade ...

  6. Kristina Nilsdotter de Fogelvik, heredera de Tullgarn, que posteriormente sería conocida como Kristina Gyllenstierna , fue la esposa de Sten Sture el Joven, Regente de Suecia, y tras su muerte ella misma se convirtió en Regente y organizadora de la defensa y resistencia contra Dinamarca.

  7. 4 de nov. de 2020 · Lyssna. Kristina Gyllenstierna och Stockholms blodbad. När riksrådet Sten Sture den yngre dog var det hans hustru Kristina Gyllenstierna som ledde motståndet mot unionen. Hon försvarade landets viktigaste fäste – Stockholm. Kristina var dotter till riksrådet Nils Eriksson Gyllenstierna och Sigrid Eskilsdotter Banér.