Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 47.600 resultados de búsqueda
 1. en.wikipedia.org › wiki › Gustaf_VGustaf V - Wikipedia

  Gustaf V (Oscar Gustaf Adolf; 16 June 1858 – 29 October 1950) was King of Sweden from 1907 until his death in 1950. He was the eldest son of King Oscar II of Sweden and Sophia of Nassau, a half-sister of Adolphe, Grand Duke of Luxembourg. Reigning from the death of his father Oscar II in 1907 to his own death 42 years later, he holds the ...

 2. sv.wikipedia.org › wiki › Gustaf_VGustaf V – Wikipedia

  • uppväxt
  • åren Som Kronprins
  • Regeringstid
  • Privatliv och intressen
  • Död
  • Haijbyaffären
  • ordnar och Utmärkelser
  • Barn
  • I Populärkulturen
  • Se även

  Strax efter klockan tio på förmiddagen den 16 juni 1858 förlöstes prinsen på Drottningholms slott av livmedikus Fritz Wästfelt. Han döptes i Slottskyrkan på Stockholms slott den 12 juli av ärkebiskop Henrik Reuterdahl med namnet Oscar Gustaf Adolf, och erhöll titeln hertig av Värmland. Prinsen bars till dopet av sin farfars mor änkedrottning Deside...

  Den 18 september 1872 avled Karl XV utan någon manlig avkomma. Hans bror Oscar Fredrik blev då konung under namnet Oscar II. Som Oscars äldste son blev den fjortonårige Gustaf samtidigt Sveriges och Norges kronprins. Familjen bosatte sig på Stockholms slott. I samband med detta avbröts skolgången vid Beskowska och kronprinsen påbörjade sin utbildni...

  Tiden fram till första världskriget

  Den 8 december 1907 efterträdde Gustaf V sin far som Sveriges konung. På eget initiativ meddelade han att han som förste svenska monark inte skulle krönas. Kung Gustaf blev den siste monarken i Sverige med öppen politisk makt, och hans regeringstid är präglad av vittgående samhällsförändringar, tekniska uppfinningar och nya vetenskapliga rön, som skapade en helt omdanad världsbild och roll för monarken. Det turbulenta storstrejksåret 1909 hade kung Gustaf statsbesök av ryska kejsarparet, vilk...

  Första världskriget

  På hemmafronten ledde första världskriget till att Branting omedelbart uppmanade arbetarklassen till borgfred. Den 18 december detta år samlade kungen till trekungamötet i Malmö med de andra regenterna i Norden. Tidigare under året hade kung Gustaf opererats för magsår. Sin hälsa till trots verkade kung Gustaf energiskt för ett nordiskt samförstånd i förhållande till andra makter. Trekungamötet var en demonstration att länderna var enade, trofasta sinsemellan och förde en gemensam neutralitet...

  Mellankrigstiden

  Drottning Victorias hälsa försämrades alltmera, och allt oftare måste hon vistas utomlands. Kungaparets relation var omvittnat kylig. Rom och Baden-Baden blev hennes andra hem. Drottningen avled i Villa Svezia i Rom den 4 april 1930, och hennes stoft begravdes i Riddarholmskyrkan. Efter första världskriget blev Östersjöpolitiken kung Gustafs viktigaste engagemang – dels stressad av kommunismens utbredande, dels med en önskan om att införliva Åland med Sverige; jämför Ålandsfrågan. Han hade äv...

  Tennis

  Gustaf V var en tämligen framstående tennisspelare och tävlade under pseudonymen Mr. G. Som tennisspelare och gynnare av sporten blev han internationellt känd och han invaldes 1980 som hittills ende monark i International Tennis Hall of Fame.[37] Han var en av pionjärerna inom svensk tennis och bidrog aktivt runt 1880 till att introducera spelet i Sverige. Som dåvarande kronprins lärde han sig spelets grunder i England, och lät 1881 tillsammans med hovstallmästare Edward Sager anlägga en tenn...

  Andra intressen

  Kung Gustaf var en kunnig och hängiven samlare av konsthantverk, i synnerhet svenskt silversmide 1650–1850. Föremålen i hans samling uppgår till över tusen nummer. Ett annat livaktigt intresse var jakt, där han ibland jagade vid Skabersjö slott i Skåne. Han jagade till så sent som vid 91 års ålder i parken på Drottningholm. Älgjakt blev liksom tennis populärt genom Gustaf V:s intresse. Gustaf V var mycket musikintresserad. Som student sjöng han bas i Allmänna Sången, och umgicks i samma musik...

  Den 29 oktober 1950 på morgonen avled kung Gustaf, och riksmarskalk Birger Ekebergmeddelade kl. 09.03 från Drottningholms slott: Kungaringning pågick i landets kyrkor kl. 12–12.30 på måndagen och de efterföljande dagarna enligt officiella meddelanden. Dödsorsaken var enligt dödsattesten "kronisk luftrörskatarr med bronchiectasier och åldersförändri...

  Uppgifter gjorde gällande att Gustaf V gjorde närmanden mot och hade sexuella förhållanden med män.[48] Mest känt har Kurt Haijbys påstående om en sexuell förbindelse med Gustaf V blivit, vilket efter kungens död gav upphov till den så kallade Haijbyaffären.

  Svenska ordnar

  1. Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden (riddare av Kungliga Serafimerorden) från födseln. Ordens herre och mästare 1907–1950 2. Kommendör med stora korset av Kungliga Svärdsordenfrån födseln. Ordens herre och mästare 1907–1950 3. Kommendör med stora korset av Kungliga Nordstjärneordenfrån födseln. Ordens herre och mästare 1907–1950 4. Kommendör med stora korset av Kungliga Vasaorden, 12 juli 1886.[49]Ordens herre och mästare 1907–1950 5. Riddare av Kungliga Carl XIII:s ordenfrån föds...

  Svenska Kungliga minnestecken

  1. Konung Oscar II:s jubileumsminnestecken(1897) 2. Kronprins Gustafs och Kronprinsessan Victorias silverbröllopsmedalj (1906) 3. Oscar II:s och Sophias Guldbröllopsminnestecken (1907) 4. Konung Gustaf V:s jubileumsminnesteckenmed anledning av 70-årsdagen (1928) 5. Konung Gustaf V:s jubileumsminnesteckenmed anledning av 90-årsdagen (1948)

  Utländska militära grader

  General à la suite i den Danska armén, 1909 Amiral à la suite i den Kejserliga ryska flottan, 1909 Amiral à la suite i den Brittiska flottan, 3 november 1908[50] General à la suite i den Kejserliga tyska armén, 1909 Amiral à la suite i den Kejserliga tyska flottan, 1909 Amiral à la suite i Spaniens flotta, 1928 Regementschef för det tredje livgrenadjärregementet "Königin Elisabeth", 1909[51]

  I TV-serien En kunglig affär från 2021, som dramatiserar Haijbyaffären, spelas Gustav V av den svenske skådespelaren Staffan Göthe.[52]

  • 8 december 1907–29 oktober 1950, (42 år och 325 dagar)
  • Gustaf VI Adolf
  • Med folket för fosterlandet
  • Oscar II
  • Primeros años
  • Príncipe Heredero
  • Rey de Suecia
  • Vida Privada

  El príncipe Óscar Gustavo Adolfo nació un 16 de junio de 1858 en el palacio de Drottningholm, siendo hijo de los entonces duques de Östergötland los príncipes Óscar y Sofía. Fue bautizado en la iglesia del castillo de Estocolmo el 12 de julio, y le fue otorgado el título de duque de Värmland. En octubre de 1869 comenzó su educación primaria junto c...

  A partir del 18 de septiembre de 1872, cuando falleció el rey Carlos XV y el duque Óscar se convirtió en el nuevo monarca, Gustavo fue nombrado príncipe heredero de los reinos de Suecia y Noruega. Desde entonces la familia se mudó al Palacio Real de Estocolmo y Gustavo abandonó el colegio de su infancia para llevar una educación particular en el pa...

  El 8 de diciembre de 1907 Gustavo V sucedió a su padre como rey de Suecia. Por iniciativa propia decidió que el monarca sueco ya no debía ser coronado. Por ley, el rey estaba impedido para intervenir en política, sin embargo, Gustavo decidió enfrentarse al primer ministro Karl Staff, de formación liberal. El rey se opuso, en concordancia con las cl...

  Fue un secreto oficial que el rey era homosexual y en su vejez no se molestó en ocultarlo. Una supuesta relación homosexual con Kurt Haijby desató el escándalo Haijby, durante el cual se demostró que la corona había pagado grandes sumas de dinero a este para mantener su silencio, y que se había presionado a Haijby dos veces para dejar el país, a EE...

 3. Gustaf V ( Oscar Gustaf Adolf, born 16 June 1858, dead 29 October 1950, was a Swedish monarch. He was the King of Sweden from 1907 until his death in 1950. References ↑ "Sweden" (in Swedish). World Statesmen. Retrieved 22 December 2014. Other websites Wikimedia Commons has media related to Gustav V of Sweden. Categories: 1858 births 1950 deaths

  • 8 December 1907 – 29 October 1950
  • Oscar II
  • Außenpolitik
  • Innenpolitik
  • Krise Der Monarchie
  • Nachkommen und Privatleben
  • Weblinks
  • Einzelnachweise

  Durch sein außenpolitisches Agieren entstand während seiner Herrschaft ein enges Bündnis der skandinavischen Staaten, obwohl Norwegen sich erst 1905 für unabhängig von Schweden erklärt hatte. Nicht zuletzt wegen seines außenpolitischen Einflusses konnte Schweden während des Ersten Weltkriegesseine Neutralität erhalten. Im Zweiten Weltkrieg wurde er...

  Innenpolitisch betrieb Gustav vorerst eine konservative Politik. So setzte er sich 1911 gegen die Liberalen durch, als er einen stärkeren Ausbau der Streitkräfte erreichte. Ein weiterer Eingriff in die Tagespolitik war die Rede, die er am 6. Februar 1914 vor aus dem ganzen Land herbeigezogenen königstreuen Bauern hielt (Borggårdstalet). Sie war nic...

  Gustav musste die Monarchie immer wieder gegen politische Kräfte von links und von rechts verteidigen. Liberale und Demokraten, darunter viele Freikirchliche, sahen die Konstitution und die Monarchie als ungeeignet für eine erfolgreiche moderne Gesellschaft. Kreise, die in der skandinavischen Geschichte oft als Aktivisten bezeichnet werden, sahen d...

  Am 20. September 1881 heiratete Gustav in Karlsruhe Prinzessin Viktoria von Baden, älteste Tochter des badischen Großherzogs Friedrich I. und dessen Gemahlin Luise von Preußen. Mit dieser Ehe vereinigte sich die Dynastie Bernadotte mit der des vorher in Schweden regierenden Hauses Schleswig-Holstein-Gottorf. Aus der Verbindung gingen drei Nachkomme...

  Zeitungsartikel über Gustav V. in der Pressemappe 20. Jahrhundert der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft.
  ↑ Archivlink (Memento des Originals vom 13. August 2010 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anl...
 4. Gustaf V (1858 -1950) was King e Sweden from 1907 dakara rufu rake mu 1950. Gustaf V e Sweden. Titles. 16 June 1858 – 18 September 1872: ...