Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. Matylda Krzesińska ( Lígovo, cerca de Peterhof, 19 de agosto de 1872, calendario juliano - París, 7 de junio de 1971), también conocida como Su Serena Alteza Princesa Románovskaya-Krasínskaya desde 1921, fue la segunda prima ballerina assoluta rusa.

  2. Matylda Krzesińska jako Flora i Wiera Triefiłowa jako Amor w Przebudzeniu Flory Mariusa Petipy, 1894. Była najmłodszą córką polskiego tancerza charakterystycznego, od 1853 w służbie rosyjskiego baletu cesarskiego, słynnego mazurzysty Feliksa Krzesińskiego (1823–1905) i jego polskiej żony Julii z Dymińskich (1832–1912 ...

    • Maria Matylda Krzesińska, od 1926 Maria Krasińska, od 1935 Maria Romanowska-Krasińska
  3. Mathilde-Marie Feliksovna Kschessinska ( Polish: Matylda Maria Krzesińska; Russian: Матильда Феликсовна Кшесинская; 31 August [ O.S. 19 August] 1872 – 6 December 1971; also known as Princess Romanovskaya-Krasinskaya after her marriage) was a Polish/Russian ballerina from the noble family Krzesiński.

  4. Matylda Krzesińska , también conocida como Su Serena Alteza Princesa Románovskaya-Krasínskaya desde 1921, fue la segunda prima ballerina assoluta rusa. Hoy, probablemente es más conocida por su aventura amorosa con el futuro emperador Nicolás II de Rusia, de quien se dijo que perdió su virginidad con ella.

  5. Willa Matyldy Krzesińskiej – zabytkowa willa w Petersburgu, na Wyspie Piotrogrodzkiej przy ul. Kujbyszewa. Między kwietniem a lipcem 1917 r. willę zajmował komitet centralny partii bolszewickiej.

  6. Mathilde Kshesinskaya was born at Ligovo, near Peterhof. Like all her Polish family, to whom she was known as Matylda Krzesińska, Mathilde performed at the Imperial Mariinsky Theatre of Saint Petersburg with the renowned Imperial Ballet. Kschessinskaya made her début in a pas de deux from La Fille Mal Gardee during a graduation performance in ...

  7. 5 de ago. de 2017 · Matylda ma dostąpić zaszczytu na samym końcu, lecz Aleksander znany z łamania konwenansów woła: „A gdzie jest Krzesińska?!”. Gdy Polka zjawia się przed obliczem monarchy, ten życzy ...