Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. Matylda Krzesińska ( Lígovo, cerca de Peterhof, 19 de agosto de 1872, calendario juliano - París, 7 de junio de 1971), también conocida como Su Serena Alteza Princesa Románovskaya-Krasínskaya desde 1921, fue la segunda prima ballerina assoluta rusa.

  2. Мария-Матильда Феликсовна Кшесиньская, fr. Marie Mathilde Kschessinska, Princesse Marie Romanovsky-Krasinsky; ur. 31 sierpnia 1872 w Ligowie, obecnie dzielnicy Petersburga, zm. 6 grudnia 1971 w Paryżu) – rosyjska tancerka i pedagog tańca klasycznego polskiej narodowości.

  3. Matylda Krzesińska ( Lígovo, cerca de Peterhof, 19 de agosto de 1872, calendario juliano - París, 7 de junio de 1971), también conocida como Su Serena Alteza Princesa Románovskaya-Krasínskaya desde 1921, fue la segunda prima ballerina assoluta rusa.

  4. Mathilde-Marie Feliksovna Kschessinska (Polish: Matylda Maria Krzesińska; Russian: Матильда Феликсовна Кшесинская; 31 August [O.S. 19 August] 1872 – 6 December 1971; also known as Princess Romanovskaya-Krasinskaya after her marriage) was a PolishRussian ballerina from the noble Krzesiński family.

  5. Mathilde-Marie Feliksovna Kschessinska (polaca: Matylda Maria Krzesińska; rusa: Матильда Феликсовна Кшесинская; 31 de agosto [O.S. 19 de agosto] 1872 – 6 de diciembre de 1971; también conocida como Princesa Romanovskaya-Krasinskaya después de su matrimonio) fue una bailarina polaco-rusa de la noble familia ...

  6. 10 de jun. de 2019 · Młoda Krzesińska nie miałaby większych szans na prezentację, gdyby nie pozycja jej ojca, tancerza solisty, u samego cesarza Aleksandra III. Owego wieczoru cesarz pominął zaprezentowane mu prymuski szkoły i zapytał wprost o Matyldę, którą zaraz posadził pomiędzy sobą a swoim synem Mikołajem.

  7. Mathilde Kschessinska saved her own life with her dancing. In the midst of ensuing civil war, she made a harrowing on-foot escape from Russia with her son. A refugee in France, she married her surviving partner and lived until she was ninety-nine – forty-seven years longer than Lenin survived. Read more (Wikipedia) Posted in , .