Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 33 resultados de búsqueda

  1. 1717 Broadway is a skyscraper in the Midtown Manhattan neighborhood of New York City. At 750 feet (230 m) high, it is the tallest hotel in North America. [1] The building contains two hotels, the Courtyard New York Manhattan/Central Park below the 35th floor and the Residence Inn New York Manhattan/Central Park on floors 35 and higher, with a total of 639 rooms.

  2. Biografía. Jean le Rond D'Alembert nació el 16 de noviembre del año 1717 en París, Francia, siendo hijo ilegítimo de Madame de Tencin y de Louis-Camus Destouches, el pequeño d'Alembert, recién nacido en 1717, fue abandonado en la puerta de la iglesia de Saint-Jean-le Rond (de ahí el nombre que se le impuso).

  3. Esta residencia tiene su origen en el año 1717, cuando Catalina I de Rusia contrató al arquitecto alemán Johann Friedrich Braunstein para construirle un palacio de verano para su distracción. En 1733 , la emperatriz Ana encargó a Mijaíl Zemtsov y Andréi Kvásov que ampliaran el Palacio de Catalina.

  4. Anna Leszczyńska zmarła 20 czerwca 1717 w Zweibrücken w wieku 18 lat. Zachowała się anegdota, jakoby przedwczesną śmierć córki wywróżyła Stanisławowi Leszczyńskiemu kobieta z darem jasnowidzenia, przepowiadając mu dwie korony i trumnę. Przyczyną śmierci księżniczki było najprawdopodobniej zapalenie płuc.

  5. Sejm niemy – jednodniowa sesja sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która miała miejsce 1 lutego 1717 w Warszawie, za panowania króla Augusta II Mocnego.Sejm ten został nazwany „niemym” z powodu niedopuszczenia posłów do głosu, w obawie przed zerwaniem obrad.

  6. Goldsmith Andrew Drummond (1688–1769) founded the bank in 1717. The bank remained within the Drummonds family until 1924 when the bank was purchased by The Royal Bank of Scotland. The bank was the first acquisition for the Royal Bank south of the Scottish border and would be the first step in the bank's development into the largest bank in the world in terms of assets.

  7. de.wikipedia.org › wiki › WitwerWitwerWikipedia

    Ein Witwer (kurz Wwr.) oder eine Witwe (Wwe.) ist eine Person, deren Ehepartner oder -partnerin verstorben ist (schweizerisch auch Witmann und Wittib).Die grammatisch männliche Form Witwer ist eine der wenigen von einer weiblichen Bezeichnung abgeleiteten Personenbezeichnungen des Deutschen (von Witwe); im modernen Sprachgebrauch finden sich auch die Bezeichnungen Verwitweter und Verwitwete.