Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 5 resultados de búsqueda
  1. Detta är en lista över de största sjöarna i Europa som är större än 100 km². Notera att vissa mindre sjöar kanske inte är med. Regioner i Europa som gjorts av Förenta Nationerna (andra kategoriseringar kan variera):

  2. Störst vingspann - vandringsalbatrossen (Diomedea exulans) en hane med vingbredden 3,6 meter infångades av besättningen på forskningsfartyget USNS Eltanin, den 18 september 1965, i Tasmanska havet. Flest fjädrar - sångsvan (Cygnus cygnus), har en fjäderdräkt med cirka 25 000–30 000 fjädrar. [1]