Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 27 resultados de búsqueda
  1. Störst vingspann - vandringsalbatrossen (Diomedea exulans) en hane med vingbredden 3,6 meter infångades av besättningen på forskningsfartyget USNS Eltanin, den 18 september 1965, i Tasmanska havet. Flest fjädrar - sångsvan (Cygnus cygnus), har en fjäderdräkt med cirka 25 000–30 000 fjädrar. [1]

  2. sv.wikipedia.org › wiki › NorrlandNorrlandWikipedia

    Höga kusten-området i Ångermanland har haft särskilt stor landhöjning, upp till 800 meter sedan landet trycktes ned, resulterande i att högsta kustlinjen i Sverige är allra högst här, cirka 286 m över nuvarande havsnivå vid Skuleskogen, medan den bara är 160 meter över havet vid Luleälven i Norrbotten. [19]

  3. På öppet hav är vågorna över 3 meter, ibland upp till 5 meter. Färjetrafiken påverkas av till exempel förseningar. Oftast inställs katamaranfärjetrafik. Öresundsbron sänker bilhastigheten. 10: Storm: Storm: 24,5–28,4: 89–102: Rycker upp stora träd med rötterna, stora skador på hus, höga vågberg med brottsjöar, havet ...