Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 44 resultados de búsqueda

  1. Nha Trang Thành phố Nha Trang; ciudad provincial: En el sentido de las agujas del reloj, la franja costera de Nha Trang, el Ayuntamiento, la catedral de Cristo Rey, el teleférico de Vinpearl, la torre Po Nagar y el templo Long Son

  2. en.wikipedia.org › wiki › Nha_TrangNha Trang - Wikipedia

    Climate. Nha Trang has a tropical savanna climate (Köppen climate classification: As) with a lengthy dry season from January to August and a shorter wet season from September to December, when 1,029 mm (41 in) of the city's total annual rainfall of about 1,300 mm (51 in) is received from the north-east monsoon.

  3. Nha Trang (prononciation en vietnamien : / ɲ a ː ˧ ʈ a ː ŋ / Écouter) dans l'ancien Kauthara – son nom historique en langue cham – est la capitale de la province de Khánh Hòa, au Viêt Nam. C'est une cité balnéaire de plus de 300 000 habitants. Les habitants de la ville s'appellent les Nhatranais en français.

  4. Contents move to sidebar hide Đầu 1 Từ nguyên 2 Lãnh thổ 3 Lịch sử Hiện/ẩn mục Lịch sử 3.1 Thành lập 3.1.1 Nổi dậy và cạnh tranh với các tập đoàn phiến quân 3.1.2 Triều đại của Minh Thái Tổ 3.1.3 Lãnh thổ Tây Nam 3.1.4 Chiến dịch miền Đông Bắc 3.1.5 Quan hệ với Tây Tạng 3.2 Triều đại của Minh Thành Tổ 3.2.1 ...

  5. Với việc sử dụng trang web này, bạn chấp nhận Điều khoản Sử dụng và Quy định quyền riêng tư. Wikipedia® là thương hiệu đã đăng ký của Wikimedia Foundation, Inc., một tổ chức phi lợi nhuận. Quy định quyền riêng tư; Giới thiệu Wikipedia; Lời phủ nhận; Phiên bản di động

  6. Với việc sử dụng trang web này, bạn chấp nhận Điều khoản Sử dụng và Quy định quyền riêng tư. Wikipedia® là thương hiệu đã đăng ký của Wikimedia Foundation, Inc., một tổ chức phi lợi nhuận. Quy định quyền riêng tư; Giới thiệu Wikipedia; Lời phủ nhận; Phiên bản di động

  7. Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn (hay Vương cung thánh đường chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, tiếng Anh: Immaculate Conception Cathedral Basilica, tiếng Pháp: Cathédrale Notre-Dame de Saïgon), thường được gọi tắt là Nhà thờ Đức Bà, là nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.