Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. Tycho Brahe naît en 1546 au château familial de Knudstrup, en Scanie, alors province danoise [11]. Il est le second des douze enfants (dont huit dépasseront la prime enfance) d’Otte Brahe (en) et de Beate Bille (en) et leur premier fils [12]. Son frère jumeau, auquel il écrira une ode plus tard, ne survit pas.

  2. 13 de dic. de 2023 · Children. Axel Ottesen Brahe til Elvedgård, Born, (May 28, 1550 at Knudstrup in Skåne - August 14, 1616) was a Danish national council. Sophie Brahe, Born 1556 or 1559, dead 1643) of the Brahe genus was a Danish astronomer and little sister of Tycho Brahe. As early as fourteen, she did astronomical observations.

  3. Otte Thygesen Brahe, född den 2 oktober 1518 på Tosterup, död den 9 maj 1571 på Helsingborgs slott, var en skånsk adelsman och danskt riksråd, son till Thyge Axelsen Brahe (död 1523) och Sophie Rud. Han fick tillsammans med brodern Jørgen Thygesen Brahe förläningen Stora Köpinge i Skåne. 1544–55 innehade han Gladsax län.

  4. Begge hans forældre (Otte Brahe og Beate Bille) hørte til nogle af landets førende adelsslægter. Det var på slægtsgården Knutstorp, han den 11. november 1572 observerede ’den nye stjerne (nova stella)’ i stjernebilledet Cassiopeia.

  5. Otte Thygesen Brahe (født 2. oktober 1518 på Tostrup Slot, død 9. maj 1571 på Helsingborg Slot) var en skånsk adelsmand og dansk rigsråd. Han var søn af Thyge Axelsen Brahe (død 1523) og Sophie Rud . Han kom i 1529 i huset hos Erik Banner, og 1537 - 39 omtales han som hofsinde.

  6. www.wikiwand.com › es › Otte_BraheOtte Brahe - Wikiwand

    Otte Brahe fue un reconocido oficial luterano de la Milicia Real danesa además de haber pertenecido al Rigsraadet. Brahe fue el padre del famoso astrónomo Tycho Brahe. En repetidas ocasiones Brahe viajó a Alemania, España e Italia y, en el año 1599 estuvo en Roma, Padua y Venecia.

  7. Knud Brahe. Margrethe Ottesdatter Brahe [2] Nasjonalitet. Kongeriket Danmark. Otte Thygesen Brahe på Commons. Restene av Knudstrup borg, som Otte lot oppføre i 1551. Otte Thygesen Brahe (født 2. oktober 1518 på Tostrup slott, død 9. mai 1571 på Helsingborg slott) var en dansk adelsmann og riksråd.