Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 34 resultados de búsqueda

  1. PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) — это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды ...

  2. nl.wikipedia.org › wiki › STEP-analyseSTEP-analyse - Wikipedia

    De STEP-analyse, ook PEST-analyse genoemd, is een bedrijfskundig kader. De eerste versie van dit kader werd in 1967 ontwikkeld door Harvard -professor Francis J. Aguilar [1] . Hij ontwikkelde het om de S ociale, T echnologische, E conomische, en P olitieke factoren op macro-omgevingsniveau in kaart te brengen.

  3. El cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda) es una especie de lepidóptero ditrisio de la familia Noctuidae, muy conocida en el ámbito agrícola por ser una plaga bastante importante que ataca a diversos cultivos de importancia económica, tales como maíz y algodón (Gossypium spp.) [1] [2]