Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. Pieter van Vollenhoven Jr. (born April 30, 1939) is the husband of Princess Margriet of the Netherlands and a member, by marriage, of the Dutch royal house . Early life and career. Van Vollenhoven was born in Schiedam, he is the second son of Pieter van Vollenhoven Sr. (1897–1977) and his wife Jacoba Gijsbertha Stuylingh de Lange (1906–1983).

  2. Pieter van Vollenhoven (Schiedam, 30 april 1939) is een Nederlands oud-praktijkhoogleraar, voorzitter van het Fonds Slachtofferhulp en oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hij is de echtgenoot van prinses Margriet.

  3. 11 de ene. de 2017 · Una de las parejas más atractivas de la casa real holandesa, la que forman la princesa Margarita –tercera hija de Juliana y Bernardo– y el profesor Pieter van Vollenhoven, han cumplido...

  4. Professor Van Vollenhoven is also Honorary Chair of the Community and Safety Association (in Dutch), an independent organisation that advises on safety issues. He has also occupied a number of international posts in the field of transport safety. Co-founder and a member of the European Transport Safety Council.

  5. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is zowel nationaal als internationaal nauw betrokken bij de veiligheidszorg. In 1975 werd hij adviseur van de minister van Verkeer en Waterstaat op het gebied van de verkeersveiligheid. Vervolgens was hij voorzitter van verschillende organisaties: Raad voor de Verkeersveiligheid;

  6. 19 de may. de 2021 · Senior Advisor National Security & Governance. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is Senior advisor National Security & Governance for The Hague Centre for Strategic Studies. Professor Van Vollenhoven is closely involved in the field of safety assurance, both in the Netherlands and abroad.

  7. Pieter-Christiaan Michiel, Prince of Orange-Nassau, van Vollenhoven, was born in Nijmegen on 22 March 1972. The Prince has three brothers: Prince Maurits, born in 1968, Prince Bernhard, born in 1969, and Prince Floris, born in 1975.