Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 31 resultados de búsqueda

  1. 1739 fue un año común comenzado en jueves según el calendario gregoriano. Acontecimientos. 13 de febrero: Las tropas de Nader Shah derrotan al ejército ...

  2. Johann Beckmann (Hoya, 1739 - Gotinga, 1811) fue un naturalista, micólogo, economista, agrónomo germano y escritor científico, quien acuñó el término tecnología, en el sentido de la ciencia de los oficios.

  3. März 1739 in Obersontheim; † 10. Oktober 1791 in Stuttgart) war ein deutscher Dichter, Organist, Komponist und Journalist. Historische Bedeutung erlangte er insbesondere durch seine scharf formulierten sozialkritischen Schriften, mit denen er die absolutistische Herrschaft und deren Dekadenz im damaligen Herzogtum Württemberg öffentlich ...

  4. nl.wikipedia.org › wiki › SchoutSchout - Wikipedia

    De schout (ook schult, schulte, scholtis, gelatiniseerd tot scultetus) was een ambtenaar belast met bestuurlijke en gerechtelijke taken en het handhaven van de openbare orde.