Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 36 resultados de búsqueda
 1. El pueblo comenzó a dividirse en estamentos. Los campesinos ya no tenían derecho a ningún poder político. Herredagen, la asamblea nacional de grandes señores, fue ganando importancia gradualmente, aunque no fue estatutaria antes del estatuto de Skänninge, promulgado por Magnus Ladulås alrededor de 1284.

 2. sv.wikipedia.org › wiki › ÖoBÖoB – Wikipedia

  ÖoB AB, [2] tidigare Överskottsbolaget, är en svensk affärskedja med cirka 100 lågprisbutiker.Företaget har cirka 1 650 anställda. ÖoB saluför artiklar inom bland annat områdena hygien, husgeråd, fritidsartiklar, verktyg, förpackade matvaror och konfektyr.

 3. en.wikipedia.org › wiki › Fredrik_NeijFredrik Neij - Wikipedia

  Neij served two-thirds (200 days) of a 10-month sentence in Skänninge Prison in central Sweden. [7] [8] He was released on 1 June 2015 and is planning to settle in Laos and work in IT . [9] [10]

 4. This is a list of cities in modern Sweden that once enjoyed city privileges, thus were entitled to call themselves town (Swedish: stad, plural städer).The year indicates the year they were established or when they were granted a royal charter.

 5. Anstalt (Sverige), fängelse (Finland [1] och i dagligt tal), fångvårdsanstalt eller kriminalvårdsanstalt är en institution med omhändertagande uppgifter där personer dömda till fängelsestraff sitter berövade sin frihet, med ett syfte som från 1800-talet och framåt i många länder förskjutits alltmer från straff till rehabilitering.

 6. Die Douglas (gälisch: dubh glass für „dunkler Bach“) sind ein seit dem 12. Jahrhundert bekannter schottischer Clan aus den Scottish Lowlands.Einzelnen Zweigen des Clans wurden im Lauf der Jahrhunderte zahlreiche schottische und britische Peerstitel verliehen.

 7. Svédország városainak listája . Legnagyobb városok. A legnagyobb svéd városok: Stockholm adatai elővárosokkal