Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 348.000.000 resultados de búsqueda

 1. El irlandés o gaélico irlandés moderno (en irlandés: Gaeilge) es un idioma goidélico de la rama celta de la familia de lenguas indoeuropeas originario de la isla de Irlanda y hablado históricamente por los irlandeses.

 2. Irish ( Standard Irish: Gaeilge ), also known as Gaelic, [6] [7] [8] is a Goidelic language of the Insular Celtic branch of the Celtic language family, which is a part of the Indo-European language family.

  • História
  • Variedades
  • Exemplos

  A partir de 1922, com a independência da República da Irlanda (chamada originalmente "Estado Livre Irlandês"), o irlandês passou a ser, juntamente com o inglês, o idioma oficial deste país. Desde 13 de junho de 2005, o irlandês é um dos idiomas oficiais da União Europeia. Desde 1998, com o Acordo de Belfast, o irlandês é também reconhecido como lín...

  A classificação dos principais dialetos irlandeses corresponde às quatro províncias, com exceção de Leinster, cujo dialeto tradicional desapareceu. Assim, os três principais dialetos irlandeses vivos são: Ulster, no norte; Munster, no sul; e Connacht, na região central e ocidental da ilha. Houve um dialeto distinto em Leinster até a morte de sua úl...

  João 1:1-8

  Texto do Evangelho segundo João, capítulo I, versículo 1 ao 8: 1. Bhí an Briathar ann i dtús báire agus bhí an Briathar in éineacht le Dia, agus ba Dhia an Briathar. 2. Bhí sé ann i dtús báire in éineacht le Dia. 3. Rinneadh an uile ní tríd agus gan é ní dhearnadh aon ní dá ndearnadh. 4. Is ann a bhí an bheatha agus ba é solas na ndaoine an bheatha. 5. Agus tá an solas ag taitneamh sa dorchadas, ach níor ghabh an dorchadas é. 6. Bhí fear a tháinig ina theachtaire ó Dhia, agus Eoin a ba ainm d...

  • Denominación Da Lingua
  • Estatuto Oficial
  • Gaeltacht
  • Dialectos
  • Estrutura Lingüística
  • Historia E Política
  • Véxase tamén

  As denominacións máis habituais son gaélico irlandés ou, simplemente, irlandés. A primeira permite distinguila das variantes faladas en Escocia e Manx, mais a segunda é a preferida polos irlandeses e é a que figura na Constitución da República de Irlanda. Para algúns, incluír "gaélico" no nome fai referencia a un pasado demasiado remoto e non actua...

  O irlandés recoñécese na Constitución de Irlanda como primeira lingua oficial da República, co inglés como segunda lingua oficial, a pesar do seu reducido número de falantes na actualidade. Desde a fundación do Estado na década de 1920 (Estado Libre Irlandés), o Goberno de Irlanda requiría o coñecemento do irlandés para calquera posto como funciona...

  Existen certas áreas de Irlanda nas que o irlandés se fala de maneira tradicional como lingua materna; son as rexións coñecidas como Gaeltacht. Están no Condado de Galway, incluíndo Connemara e as Oileáin Árann; na costa oeste do Condado de Donegal; en Tyrconnell, a Península de Dingle no Condado de Kerry, así como en zonas máis pequenas dos condad...

  O irlandés ten moitos dialectos diferentes. Basicamente, existen tres áreas dialectais principais, que coinciden coas provincias de Munster, Connacht e Ulster.

  Os trazos máis rechamantes son a ortografía, a mutación da consoante inicial, a sintaxeverbo+suxeito+obxecto e a utilización de dúas formas distintas para o verbo ser/estar.

  Períodos da historia do irlandés

  O léxico parece indicar que o irlandés se introduciu en Irlanda após o ano 1.200 a.C. A forma máis antiga, o irlandés primitivo, aparece en inscricións oghámicas do século IV. Após a conversión ao cristianismo, apareceu o irlandés antigo en glosas nas marxes de manuscritos en latín no século VI, que deu paso no século X ao irlandés medieval. O irlandés moderno data do século XVI.

  O movemento irlandés pola lingua

  O irlandés era a lingua máis falada na illa de Irlanda até o século XIX. A primeira Biblia traduciuna William Bedell, bispo da Igrexa de Irlanda en Kilmore no século XVII. A combinación da introdución do sistema educativo de primaria, no que se prohibía o uso do irlandés e só se ensinaba o inglés, e a Gran Fame (An Gorta Mór) de mediados do século XIX, que afectou especialmente aos habitantes das zonas máis pobres, acelerou o seu declinio. Os líderes políticos, como Daniel O'Connell, eran crí...

  A Irlanda independente

  Co establecemento do Estado Irlandés en 1922 (Estado Libre da Irlanda 1922-37; Éire desde 1937, ou República de Irlanda desde 1949), o inglés continuou a ser utilizado como lingua da administración, mesmo en áreas nas que o 80% da poboación falaba irlandés. Aínda que se requiría o coñecemento da lingua para ser funcionario, o seu nivel era tan baixo que non a utilizaban. A pesar da tentativa de promover o irlandés no sistema educativo, o proceso de normalización resultou un fracaso e boa part...

  Ligazóns externas

  1. Gaeilge ar an ghréasán, recursos sobre o irlandés Arquivado 19 de xullo de 2005 en Wayback Machine. 2. Foinse - weekly newspaper 3. Irish Daltai na Gaeilge, organización dedicada á promoción e ensino da lingua 4. Irish O irlandés no Ethnologue 5. Dicionarios de irlandés 6. The Celtic League, American Branch (CLAB) 7. Gaelscoileanna 8. Discover Irish

  • 73 803 falantes habituais e outros 1 761 420 falantes como segunda lingua (abril de 2016)
  • Europa occidental
  • Distribuzione Geografica
  • Riconoscimenti Ufficiali
  • Classificazione
  • Dialetti
  • Storia
  • L'irlandese Nel Quotidiano
  • Ortografia
  • Morfologia E Sintassi
  • esempi Di Testo
  • Bibliografia

  Siccome è la lingua nazionale della Repubblica d'Irlanda, il suo'insegnamento è obbligatorio nelle scuole del paese e la segnaletica bilingue è presente su tutto il territorio nazionale. Alcune regioni d'Irlanda dove la lingua è parlata quotidianamente, e che sono riconosciute ufficialmente dalla Repubblica, sono denominate Gaeltachtaí (al singolar...

  Secondo l'articolo 8 della costituzione della Repubblica d'Irlanda, il gaelico irlandese è, in quanto lingua nazionale, la "principale lingua ufficiale della Repubblica", mentre la seconda lingua è l'inglese. Tuttavia quasi tutta l'attività governativa e i dibattiti sono condotti in inglese, vista la prevalenza dei suoi locutori. Dal 1º gennaio 200...

  L'irlandese è membro del ramo goidelico (o gaelico) delle lingue celtiche insulari, assieme al gaelico scozzese, parlato nell'ovest della Scozia, e al mannese, storicamente lingua nazionale dell'Isola di Man, ma oggi conosciuto solamente da qualche centinaio di persone.

  An Caighdeán Oifigiúil ("Lo standard ufficiale") è una convenzione per la lingua scritta pubblicata per la prima volta nel 1958, che pone delle norme sulla lingua insegnata nelle scuole e preferita nei documenti ufficiali.Tuttavia, nello standard non viene trattata la pronuncia: nel parlato vengono infatti utilizzati i vari dialetti, che hanno spes...

  Gli esordi dell'irlandese sono per la maggior parte oscuri. Fuor di dubbio è che l'irlandese sia una lingua celtica, ma il modo e l'epoca in cui esso sia giunto in Irlanda è oggetto di accese discussioni. L'unica cosa certa è che al tempo delle iscrizioni in alfabeto ogamico (quindi prima del IV secolo) in Irlanda si parlava già irlandese. Questo p...

  Essendo sul piano legale la principale lingua dell'Irlanda, l'irlandese è diffuso anche al di fuori delle Gaeltacht. Per esempio, su tutta l'isola le indicazioni stradali e i nomi delle vie sono bilinguiin inglese e in irlandese. In tutte le zone di Gaeltacht - le zone riconosciute da legge come aventi una maggioranza gaelofona - le indicazioni di ...

  L'irlandese moderno viene scritto con l'alfabeto latino (Cló Rómhánach). In precedenza si usava la scrittura gaelica (Cló Gaelach o Gaelchló). Fino alla prima metà del XX secoloi libri e altri scritti in irlandese venivano spesso stampati con questi antichi caratteri. Diverse riforme ortografiche sono state promulgate nel 1947 e nel 1948, raccolte ...

  L'irlandese è una lingua flessiva e VSO. Il suo allineamento morfosintatticoè nominativo-accusativo.

  Entrambi gli estratti si basano su trascrizioni degli anni trenta e quaranta provenienti dalla contea di Cork. Furono intraprese da Brian Ó Cuív e pubblicate nel 1947 in The Irish of West Muskerry. A Phonetic Study, Dublino.

  Corsi

  1. (EN) Miles Dillon, Donncha Ó Croínín, Teach Yourself Irish, Hodder & Stoughton, 1961 (corso d'impostazione accademica, basato sul dialetto del Munster) 2. (EN) Máiréad Ní Ghráda, Progress in Irish, EDCO The educational Company in Ireland, 1980, ISBN 978-0861671595 3. (EN) Collen Brady, Progress in Irish Answer Key, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016, ISBN 978-1530545889 4. (EN) Joe Sheils, Diarmuid Ó Sé, Teach Yourself Complete Irish, Hodder, 1993 5. (EN) Thomas Ihde, Máire...

  Grammatiche

  1. (IT) Kay McCarthy & Anna Fattovich, Grammatica e dizionario del gaelico d'Irlanda, Aosta, Keltia Editrice

  Dizionari

  1. (DE) Thomas F. Caldas, Clemens Schleicher, Wörterbuch Irisch-Deutsch, Helmut Buske Verlag, 1999, ISBN 3-87548-124-0(dizionario irlandese-tedesco) 2. (DE) Lars Kabel, Kauderwelsch, Irisch-Gälisch Wort für Wort, Reise Know-How Verlag, 2002, ISBN 3-89416-281-3(comprende un CD per la pronuncia)