Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 2.180.000.000 resultados de búsqueda

 1. de.wikipedia.org › wiki › RepublikRepublik – Wikipedia

  Für das Wort Republik gibt es historisch drei Definitionen, die sich zum Teil überschneiden oder ergänzen: ein Staat, in dem die Herrschaft von zeitlich befristeten Wahlämtern ausgeübt wird. Das Antonym ist Monarchie. In diesem Sinne können sowohl Aristokratien als auch Demokratien Republiken sein. ein Staat, der am Gemeinwohl orientiert ist.

 2. en.wikipedia.org › wiki › RepublikRepublik - Wikipedia

  Republik - Wikipedia Republik ‹ The template Infobox newspaper is being considered for merging . › Republik is a Swiss online news magazine launched in 2018. [2] [3] Funded primarily by its readers, the magazine emphasizes investigative journalism, reader-journalist interaction, and long format journalism.

 3. sv.wikipedia.org › wiki › RepublikRepublik – Wikipedia

  • Republikers utmärkande Drag
  • Republikanismens Reella betydelse
  • Ekonomiska Faktorer
  • Republiker I Statsvetenskapen
  • Republikernas Symboler

  Statsöverhuvudet

  I de flesta moderna republiker kallas statsöverhuvudet president. Andra titlar som har använts är konsul och doge. Statsöverhuvudet i demokratiska republiker utses genom val. Valet kan vara indirekt, som när ett ministerråd väljs och denna senare utser statsöverhuvud. Ämbetstiden för presidenterna brukar i dessa stater vara i fyra till sju år. Ofta begränsar grundlagen hur många mandatperioderen president kan bli omvald. Om statsöverhuvudet i en republik även är regeringschef, kallas statsski...

  Religionens roll

  Före reformationen i Europa, spelade religionen ingen större roll i fråga om statsskick. Till exempel hade övergången från polyteism till kristendomen i antikens Rom frambringat nya härskare, men inte förändrat uppfattningen att monarkin var det bästa statsskicket. På ett likartat sätt grundades republikerna under medeltiden, utan att de religiösa dogmerna som Romersk-katolska kyrkanframställt ifrågasattes. Detta skulle emellertid förändras. Ett talande exempel på detta är cuius regio, eius r...

  Demokratin som legitimitet

  Republiker förknippas ofta med demokratier, vilket synes självklart om man härleder ordet etymologiskt, res publica. Detta samband mellan republik och demokrati är dock inte alltid självklar. Förståelsen av demokrati som ”en röst per medborgare” är inte den ursprungliga, utan den skapades på 1900-talet. Innan dess berodde rösträtten på ekonomiska faktorer, kön, ras, eller en kombination av dessa faktorer. Många äldre demokratier, som den i antikens Grekland, skulle med dagens synsätt klassas...

  I likhet med antimonarkism och religiösa överväganden, kan inte republikanism alltid sägas ha spelat samma roll vid bildandet av republiker. Fram till medeltidensaknas ofta pålitligt och tillräckligt källmaterial om republikerna, varför det faller tillbaka på akademiska spekulationer att avgöra hur dessa statsskick gestaltade sig, och om de kvalifi...

  Antikens syn på res publica innebar att medborgare på ett eller annat sätt tog del av det politiska beslutsfattandet: åtminstone var inte medborgarna likgiltiga i den politiska debatten. En linje som historiker följt är att medborgare under normala omständigheter behöver ett visst mått av fritid för att kunna vara politiskt aktiva och ändå klara br...

  I politisk teori används begreppet ”republik” om sådana stater där regeringens politiska makt beror uteslutande, om än nominellt, av folkets beslut. Detta begrepp leder till två problem vid klassifikationer. Det första är stater som till sina väsen är oligarkier men som inte till namnet har en härskande klass på ärftliga grunder, så som flera dikta...

  Medan monarkier, åtminstone i västerlandet, sedan medeltiden nästan alltid har representerats med rangkronor av olika slag och andra riksregalier, som har följt liknande mönster från land till land, finns det ingen motsvarande generell symbol för republiker. Några gemensamma nämnare kan dock märkas, liksom vissa särdrag gentemot monarkiers symboler...

 4. The Czech Republic, [a] [12] also known as Czechia, [b] [13] is a landlocked country in Central Europe. Historically known as Bohemia, [14] it is bordered by Austria to the south, Germany to the west, Poland to the northeast, and Slovakia to the southeast. [15]

 5. en.wikipedia.org › wiki › OneRepublicOneRepublic - Wikipedia

  OneRepublic - Wikipedia OneRepublic OneRepublic is an American pop rock band formed in Colorado Springs, Colorado, [5] in 2002.

 6. La República Centroafricana (en sango, Ködörösêse tî Bêafrîka; en francés, République centrafricaine ), o simplemente Centroáfrica (en francés, Centrafrique) es un país sin litoral ubicado en África Central.