Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 7 resultados de búsqueda
  1. Rada Izby Notarialnej w Krakowie, praktyczne informacje dla notariuszy.

  2. Ryszard Brylski: Orzeł za najlepszą główną rolę kobiecą na 6. ceremonii wręczenia Polskich Nagród Filmowych (2003), Nagroda miesięcznika Twój Styl (2003), Nagroda aktorska na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej „Prowincjonalia” (2004), Nagroda specjalna na 18. festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa (2004) 2006: Summer Love ...