Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 44 resultados de búsqueda

 1. Architektura Wygląd zewnętrzny. Plan kościoła przedstawia podwójne założenie: centralno-eliptyczne i krzyżowe, nakryte w centrum potężną kopułą osadzoną na wysokim tamburze i zwieńczoną dekorowaną latarnią; kopuła stanowi charakterystyczny element panoramy Lwowa.

 2. His father, Jakub Sobieski, was the Voivode of Ruthenia and Castellan of Kraków; his mother, Zofia Teofillia Daniłowicz was a granddaughter of Hetman Stanisław Żółkiewski. John Sobieski spent his childhood in Żółkiew.

 3. de.wikipedia.org › wiki › HussariaHussaria – Wikipedia

  Hussaria Aktiv 1503 bis 1776 Staat Polen-Litauen Typ schwere Kavallerie Farben Rot, weiße Flügel Schlachten Moldawische Magnatenkriege, Osmanisch-Polnische Kriege, Schwedisch-Polnische Kriege, Russisch-Polnische Kriege

 4. Giovanni Sobieski nacque da una nobile famiglia. Era figlio di Jakub Sobieski, Voivoda di Rutenia nonché castellano di Cracovia, e di sua moglie, Zofia Teofillia Daniłowicz, una nipote di Stanisław Żółkiewski. Trascorse la sua infanzia a Żółkiew.

 5. en.wikipedia.org › wiki › PolandPoland - Wikipedia

  The philosophical sci-fi novel Solaris by Stanisław Lem and The Witcher series by Andrzej Sapkowski are celebrated works of world fiction. Poland has six Nobel-Prize winning authors – Henryk Sienkiewicz ( Quo Vadis ; 1905), Władysław Reymont ( The Peasants ; 1924), Isaac Bashevis Singer (1978), Czesław Miłosz (1980), Wisława Szymborska (1996), and Olga Tokarczuk (2018).

 6. Zginął hetman Żółkiewski, hetman polny koronny Stanisław Koniecpolski dostał się do niewoli. 1621 r. Trzytygodniowa obrona Polaków pod twierdzą Chocim, podczas której umarł dowódca obrony hetman wielki litewski Jan Karol Chodkiewicz. Po jego śmierci dowództwo przejął Stanisław Lubomirski pod patronatem królewicza Władysława.

 7. Stefan Batory pod Pskowem – obraz olejny autorstwa Jana Matejki z 1872, przedstawiający poselstwo cara Rosji Iwana IV Groźnego do króla Polski Stefana Batorego proszące o pokój podczas oblężenia Pskowa