Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 44 resultados de búsqueda

  1. Stanisław Żółkiewski herbu Lubicz (ur. 1547 w Turynce pod Lwowem, zm. 7 października 1620 w Berezowce, kilka kilometrów od granicy na Dniestrze w Mołdawii podczas odwrotu z pola bitwy pod Cecorą) – polski magnat, od 1618 hetman wielki koronny i kanclerz wielki koronny, hetman polny koronny od 1588 do 1618, wojewoda kijowski od 1608, kasztelan lwowski od 1590, sekretarz królewski od ...

  2. Trần Nhân Tông (1258–1308) was the third monarch of the Trần dynasty, reigning over Đại Việt from 1278. During the second and third Mongol invasions of Đại Việt between 1284 and 1288, Nhân Tông and his father the retired emperor Trần Thánh Tông achieved a decisive victory against the Yuan dynasty.

  3. Jan Stanisław Jabłonowski herbu Prus III (ur. 1669 , zm. 28 kwietnia 1731 we Lwowie ) – chorąży wielki koronny od 1687 , wojewoda wołyński od 1693 , wojewoda ruski od 1697 , kanclerz wielki koronny w latach 1706 – 1709 , generał ziem ruskich [1] , starosta mościcki [2] , pisarz polityczny i poeta, kawaler (hiszpańskiego) orderu Złotego Runa .

  4. Stanisław Koniecpolski herbu Pobóg (ur. 9 lutego 1591 w Koniecpolu, zm. 11 marca 1646 w Brodach) – starosta wieluński od 1607 i żarnowiecki od 1611, hetman polny koronny od 1618, a także barski od 1623 i bytowski od 1638 roku, wojewoda sandomierski od 1625, hetman wielki koronny od 1632, kasztelan krakowski od 1633, książę Cesarstwa od 1637, starosta buski, perejasławski ...

  5. Stanisław Radkiewicz (ur.19 stycznia 1903 w Razmierkach, zm. 13 grudnia 1987 w Warszawie) – generał dywizji bezpieczeństwa publicznego, członek KZMP, KPP, PPR i PZPR, oficer polityczny w Polskich Siłach Zbrojnych w ZSRR (armii Berlinga) (1943–1944), zastępca sekretarza tajnego Centralnego Biura Komunistów Polski przy KC WKP(b) (1944), kierownik resortu bezpieczeństwa publicznego w ...

  6. Żółkiewski zginął walcząc do końca. Jego głowę Iskender pasza wysłał do Stambułu.. Podsumowanie wyprawy. Do niewoli dostali się: hetman polny Stanisław Koniecpolski, syn hetmana Żółkiewskiego Jan, bratanek Łukasz Żółkiewski i siostrzeniec Aleksander Bałaban oraz Mikołaj Potocki.

  7. Stanisław, Stasław, Tasław – staropolskie męskie imię pochodzenia słowiańskiego, złożone z członu Stani-(„stać, stać się, stanąć”) oraz członu -sław („sława”). Wywodzi się od słów oznaczających „stań się sławnym”.