Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 41 resultados de búsqueda

  1. Stanisław Koniecpolski herbu Pobóg (ur. 9 lutego 1591 w Koniecpolu, zm. 11 marca 1646 w Brodach) – starosta wieluński od 1607 i żarnowiecki od 1611, hetman polny koronny od 1618, a także barski od 1623 i bytowski od 1638 roku, wojewoda sandomierski od 1625, hetman wielki koronny od 1632, kasztelan krakowski od 1633, książę Cesarstwa od 1637, starosta buski, perejasławski ...

  2. Stanisław, Stasław, Tasław – staropolskie męskie imię pochodzenia słowiańskiego, złożone z członu Stani-(„stać, stać się, stanąć”) oraz członu -sław („sława”). Wywodzi się od słów oznaczających „stań się sławnym”.

  3. Jan Sobiepan Zamoyski herbu Jelita (ur. 9 kwietnia 1627 w Zamościu, zm. 7 kwietnia 1665 tamże) – III Ordynat zamojski, wojewoda sandomierski od 1659, wojewoda kijowski od 1658, podczaszy wielki koronny w latach 1653–1658, krajczy wielki koronny od 1653, generał ziem podolskich od 1637, starosta kałuski i rostocki.

  4. In 1682, Stanisław Koniecpolski, grandson of the original builder and owner, decided to devise the castle with surrounding estates to Jakub Ludwik Sobieski. Five years later, Jakub Sobieski coming back from the campaign against the Ottoman Turks at Kamieniec Podolski hosted his parents, King Jan III Sobieski and his French wife Marie Casimire Louise , in the castle.

  5. Stanisław Koniecpolski (c.1592–1646), Polish nobleman, voivode of Sandomierz; Stanislav Kosior (1889–1939), Polish-born Soviet politician; Estanislao López (1786–1838), governor and caudillo of Santa Fe, Argentina; Stanisław Maczek (1892–1994), Polish tank commander of World War II; Stanislav Melnyk (1961–2015), Ukrainian politician

  6. Jakub Sobieski herbu Janina (ur. 5 maja 1591 w Żółkwi, zm. 23 czerwca 1646 tamże) – kasztelan krakowski od 1646 roku, wojewoda ruski w latach 1641–1646, wojewoda bełski w latach 1638–1641, podczaszy koronny w latach 1636–1638, krajczy koronny w latach 1628–1636, starosta szczurowiecki w 1646 roku, starosta krechowiecki w 1641 roku, starosta jaworowski w latach 1633–1639 ...

  7. Jan Koniecpolski był kanclerzem Władysława Jagiełły i otrzymał dla tej miejscowości prawa miejskie w 1443 r. Stanisław Koniecpolski (1591-1646), kasztelan krakowski i hetman wielki koronny, wybudował tu w 1642 r. cenny architektonicznie kościół. W 1443 r. obok Koniecpola powstało miasto Nowopole.