Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 146 resultados de búsqueda

  1. Hace 2 días · In 1981, Stanisław Lem published his science fiction novel Golem XIV. It describes a military AI computer (Golem XIV) who obtains consciousness and starts to increase his own intelligence, moving towards personal technological singularity.

  2. 27 de nov. de 2023 · Stanisław Ulam, Polak, który pracował przy projekcie Manhattan, czyli przy budowie amerykańskiej bomby atomowej, w luźnych rozmowach z kolegą po fachu Johnem von Neumannem przewidywali, że ...

  3. 28 de nov. de 2023 · Nie tylko Maria Skłodowska-Curie, Jan Czochralski, Mieczysław Bekker czy Stanisław Ulam wnieśli wkład w naukowe dokonania. Współcześnie także mamy wybitne umysły, które zyskują sławę na świecie....

  4. Hace 19 horas · Aleksander Jabłoński Jerzy Stanisław Janicki Sylwester Kaliski Elżbieta Kossecka Jan Eugeniusz Krysiński Stanislas Leibler Maciej Lewenstein Olga Malinkiewicz Albert A. Michelson, 1907 Nobel Prize Lidia Morawska Stanisław Mrozowski Władysław Natanson Witold Nazarewicz Henryk Niewodniczański Georges Nomarski Karol Olszewski Jerzy Plebański

  5. 25 de nov. de 2023 · “The first use of the concept of a singularity in the technological context is attributed to von Neumann, who according to [Stanisław] Ulam discussed the “ever accelerating progress of technology and changes in the mode of human life, which gives the appearance of approaching some essential singularity in the history of the race beyond which human affairs, as we know them, could not ...

  6. 23 de nov. de 2023 · Opis. Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Stanisław Ulam, Stanisław Mazur, Antoni Łomnicki i wielu innych uczonych tworzyło w latach międzywojennych tzw. lwowską szkołę matematyczną.

  7. 28 de nov. de 2023 · W ramach akademii przedstawiono m.in. sylwetki wybitnych Polaków, których związki ze Lwowem są powszechnie znane, genialni matematycy Stefan Banach, Hugo Steinhaus, Stanisław Ulam i Stanisław Mazur (twórcy międzywojennej Lwowskiej Szkoły Matematycznej), autorytet kulinarny i osobowość telewizyjna Robert Makłowicz oraz Wojciech Kilar – wybitny ko...