Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 3.640.000.000 resultados de búsqueda

  1. 04/08/2022 · 26 juli – Anne-Marie Garat, 75, fransk författare. [ 24] 26 juli – James Lovelock, 103, brittisk teoretiker, biokemist och miljöaktivist. [ 25] 26 juli – Lukas Lundin, 64, svensk entreprenör och företagsledare. [ 26] 25 juli – Uri Orlev, 91, polsk-israelisk barnboksförfattare och översättare.