Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 44 resultados de búsqueda

  1. Suriname had been given far-reaching autonomy in order to keep it within the Kingdom. This changed in the 1960s, especially after the Netherlands New Guinea crisis of 1962, and the riots in Curaçao in 1969. Virtually all parties in Dutch parliament started in the 1960s to support the idea of full independence for Suriname as soon as possible.

  2. Opo Kondre Man (Nederlands: God zij met ons Suriname) is het volkslied van Suriname. De tekst werd in 1959 officieel vastgesteld door de Staten van Suriname (het toenmalige parlement) en bestaat uit een couplet in het Nederlands en een couplet in het Sranantongo. Het Nederlandse couplet wordt als eerst gezongen, gevolgd door het Surinaamse couplet.

  3. Chinese Surinamers zijn inwoners van Suriname met een Chinese achtergrond. Chinese Surinamers maken een klein deel uit van de Surinaamse bevolking.De meerderheid van de Chinese Surinamers is Hakka en heeft Dongguan of Meixian als jiaxiang.

  4. In 1720 onderzocht Salomon Herman Sanders in opdracht van gouverneur Jan Coetier de bovenloop van de Corantijn naar goudvoorkomens.. De Pruisische cartograaf Alexander de Lavaux kreeg in 1734 de opdracht een kaart te vervaardigen van geheel Suriname, met een correct overzicht van het grondbezit en de ligging van de plantages.

  5. en.wikipedia.org › wiki › ParamariboParamaribo - Wikipedia

    Paramaribo has remained the capital of Suriname, from its colonial days through the independence of Suriname in 1975 to the present day. The old town has suffered many devastating fires over the years, notably in January 1821 (which destroyed over 400 buildings) and September 1832 (which destroyed nearly 50 buildings). [8]

  6. The first Europeans who came to Suriname were Spanish explorers and Dutch traders who visited the area along with other parts of South America's 'Wild Coast.' .' In 1613, a Dutch trading post near the village "Parmurbo" was in existence on the Suriname River, while in the same year the Spanish took over another Dutch trading post on the Corantijn River

  7. Suriname had de reputatie een land met een weerzinwekkende variant van de slavernij te zijn. Dit is waarschijnlijk terug te leiden tot het verslag van de Schots-Nederlandse kapitein John Gabriël Stedman. Die had vijf jaar in Suriname gediend tegen de marrons en publiceerde daarover in 1796 een boek.