Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 25 resultados de búsqueda

  1. cs.wikipedia.org › wiki › SurreySurrey – Wikipedie

    Surrey bylo tehdy řídce osídlené a téměř celé zalesněné. Roku 661 se Surrey dostalo pod kontrolu Mercie. Roku 675 Surrey jako poslední část Anglie přijalo křesťanství, když byl pokřtěn jeho vazalský král Frithuwold se svými syny. V této době se region označoval jako Sudergeona neboli „jižní oblast“.