Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 4 resultados de búsqueda

  1. L'església ortodoxa ha seguit una línia similar de raonament a la de l'Església Catòlica Romana pel que fa a l'ordenació dels sacerdots, i no permet l'ordenació de dones El 8 d'octubre del 2004, el Sant Sínode de l'Església Ortodoxa de Grècia va votar per permetre l'ordenació de dones diaconesses monàstiques, és a dir, dones diaconesses per administrar i ajudar en la litúrgia dins ...

  2. Actualment, la majoria dels grecs pertanyen formalment a l'Església Ortodoxa Grega. [34] Es poden atribuir als grecs contribucions molt notables en diversos àmbits de la cultura universal al llarg de tota la Història (les arts plàstiques , la literatura , el teatre , la filosofia , la política , la música , les matemàtiques , la ciència , l' arquitectura , la tecnologia , les ...