Yahoo Search Búsqueda en la Web

  1. Cerca de 1 resultado de búsqueda
  1. El 1881 es casa a Torf amb el seu company Tebaldo Marchetti (al teatre: Checchi) i la primavera de l'any següent neix la seua filla Enrichetta. Ella, però, continua sense defallença les seues gires per Itàlia i el 1884 obté un nou èxit personal amb Caballeria rusticana, de Giovanni Verga. L'estiu del