Yahoo Search Búsqueda en la Web

 1. Cerca de 42 resultados de búsqueda

 1. en.wikipedia.org › wiki › Tycho_BraheTycho Brahe - Wikipedia

  Tycho Brahe (/ ˈ t aɪ k oʊ ˈ b r ɑː (h i,-(h) ə)/ TY-koh BRAH(-hee, -⁠(h)ə); born Tyge Ottesen Brahe; 14 December 1546 – 24 October 1601) was a Danish astronomer, known for his accurate and comprehensive astronomical observations.

 2. nl.wikipedia.org › wiki › Tycho_BraheTycho Brahe - Wikipedia

  Tycho Brahe, geboren als Tyge Ottesen Brahe (Skåne, 14 december 1546 – Praag, 24 oktober 1601) was een Deense astronoom Jeugd. Tycho werd als zoon ...

 3. Tycho Brahe, (born December 14, 1546, Knudstrup, Scania, Denmark—died October 24, 1601, Prague), Danish astronomer whose work in developing astronomical instruments and in measuring and fixing the positions of stars paved the way for future discoveries. His observations—the most accurate possible before the invention of the telescope—included a comprehensive study of the solar system and ...

 4. en.wikipedia.org › wiki › TychoTycho - Wikipedia

  Tycho G, the companion star of SN 1572; 1677 Tycho Brahe, an asteroid; Fiction. Tycho, a desert ranger henchman from the computer game Fallout; Tycho, a shipboard AI in the computer game Marathon; Tycho Brahe, a character from the Penny Arcade webcomic based on writer Jerry Holkins; Tycho Celchu, a character in the Star Wars Universe

 5. sv.wikipedia.org › wiki › BraheBrahe – Wikipedia

  M/S Tycho Brahe, en passagerarfärja; Per Brahegymnasiet, Jönköping; Per Brahes bordsäpple, äpplesort; Per Brahes hus, Helgeandsholmen, Stockholm; S/S Per Brahe, ångfartyg; Tycho Brahe-dag, en olycksdag; Tycho Brahe (krater på Mars) Tycho Brahe-observatoriet; Tycho Brahes nova, supernova; Se även. Tycho Brahe (olika betydelser)

 6. 17/08/2022 · tycho brahe; 1546 yılından, çişini tuttuğu için öldüğü 1601 yılına kadar yaşamış bir astronom. her ne kadar o dönemler henüz tam anlamıyla bilimsel yöntem olmadığı için astroloji ve simya ile uğraşıyor olsa da dönemine göre deney ve gözlem yöntemine en çok önem veren araştırmacılardan biri.

 7. 03/09/2022 · När forskarna öppnade Tychos och hans hustrus grav 2010 i Prag hittades mängder av skelettdelar och annat, som det tagit långt tid att forska färdigt på och först nu har vi fått veta att Tycho och hans hustru prästdottern Kirsten (Jörgensdotter) åt mycket fisk. Fisk? Ingen sensation.

 1. Otras búsquedas realizadas